Forskning og viden

Pædagogisk praksis i indskolingen

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har gennemført en undersøgelse af den pædagogiske praksis i indskolingen, 0.-3. klassetrin. 

Helt overordnet viser undersøgelsen, at den pædagogiske praksis i indskolingen er kendetegnet ved stor diversitet. Der anvendes samlet set en bred palet af arbejds- og undervisningsformer, og arbejdet med at skabe gode læringsmiljøer tager sig meget forskelligt ud. Desuden har skolerne flere forskellige måder at organisere og opbygge dagen på. Med andre ord har lærere og pædagoger mange forskellige greb, de benytter sig af i deres undervisning og i arbejdet med eleverne, og på skolerne eksperimenteres der fortsat med forskellige former for organisering for at give rum for en varieret dag.

Find rapporten på eva.dk

Faktaoplsyninger

Rapporten er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og udgivet i 2017.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.