Forskning og viden

Børns og unges brug af fritids- og klubtilbud – en vidensopsamling, 2017

Fritids- og klubområdet er under forandring. Folkeskolereformens længere skoledage er et af de forhold, som har haft betydning for denne forandringsproces.

Dette notat handler om, hvad der ifølge litteratur på området kendetegner fritids- og klubtilbud af god kvalitet med fokus på, hvad der skal til, for at tilbuddene kan skabe trivsel og udvikling hos børn og unge.

Notatet beskriver fem kendetegn ved kvalitet i fritids- og klubtilbud:

  1. Alle børn og unge har mulighed for at deltage i inkluderende fællesskaber
  2. Den pædagogiske praksis giver mulighed for fri tid med legende samvær og lærende processer
  3. Børn og unge har medindflydelse på organiseringen af hverdagen i tilbuddene
  4. Personalet indsamler systematisk viden om børns og unges trivsel og perspektiver og deler den med hinanden
  5. Personalet samarbejder med andre fagprofessionelle og forældre på tværs af børns og unges livsarenaer

Notatet beskriver også strukturelle forhold, som ifølge forskning har betydning for kvalitet inden for dagtilbuds- og skoleområdet, og som dermed kan have betydning for kvaliteten i fritids- og klubtilbud. Det er forholdene normering og gruppestørrelse/klassestørrelse, fysiske rammer, personalets uddannelse og efteruddannelse samt pædagogisk ledelse. De strukturelle forhold er beskrevet med inspiration fra forskning på dagtilbuds- og skoleområdet, da de ikke er tilstrækkelig belyst i den fremsøgte litteratur om fritids- og klubområdet.

 

Find rapporten på eva.dk (PDF)

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.