Datagrundlag

Find viden om de årlige spørgeskemaundersøgelser, der er gennemført som led i følgeforskningsprogrammet til folkeskolereformen, og som flere af resultaterne i rapporterne er baseret på.

Du finder eksempelvis de spørgeskemaer, der årligt fra foråret 2014 (før reformen) til foråret 2018 er udsendt til centrale aktører i folkeskolen, samt de tilhørende spørgeskemabesvarelser. Der er også en beskrivelse af de årlige dataindsamlinger fra de deltagende skoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.