Forskning og viden

Kvalitet i tidlig engelskundervisning: Pejlemærker for veltilrettelagt engelskundervisning for folkeskolens yngste elever

Gentagelser af faste udtryk, undervisningsdifferentiering og intensive læringsforløb kan forbedre engelskundervisning i indskolingen. Det viser et nyt vidensnotat udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut.

Vidensnotatet beskriver, hvad der ifølge forskning og anden pædagogisk, didaktisk litteratur, kendetegner god kvalitet i engelskundervisningen i de små klasser. Notatet giver inspiration til, hvad der evt. kan justeres på, så elever i 1.-3. klasse får det bedste udbytte af den tidlige engelskundervisning. 

 

Hovedpointer

  • Det er kvaliteten i undervisningen og ikke den tidlige start af engelskundervisning, der er afgørende for de yngste elevers indlæring.
  • Undervisningen af de yngste elever bør foregå ved brug af implicitte strategier såsom leg, hyppige gentagelser og brugen af ’chunks’, det vil sige faste udtryk som vendingen ”how are you? I’m fine”. De faste udtryk medvirker til at udvikle elevernes ordforråd, så de oplever, at de kan kommunikere gennem sproget.
  • Undervisningsdifferentiering er vigtig i de små klasser, fordi elevernes sproglige udgangspunkter for engelskundervisningen er meget forskellige.
    I situationer, hvor læreren stiller et spørgsmål på engelsk, kan læreren fx forvente, at nogle elever svarer på engelsk, mens andre kan få lov at svare på dansk.
  • Der er potentiale i at udnytte, at eleverne møder engelsk uden for skolen i forbindelse med gaming, film, musik m.m. Det højner elevernes motivation og faglige niveau, hvis læreren er i stand til at skabe indhold, som engagerer og interesserer eleverne.
  • Én times engelskundervisning om ugen i de mindre klasser er ikke i sig selv nok til substantiel indlæring af sproget. Men uanset alder kan elever gøre store fremskridt på kort tid, når undervisningen er intensiv. Fx er det muligt at intensivere undervisningen i de små klasser ved at organisere engelskundervisningen i blokke, så eleverne eksponeres for engelsk i flere timer på en dag.

 

Find vidensnotatet

Læs vidensnotatet her (eva.dk)

 

Kreditering

Vidensnotatet er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og er udgivet i december 2022.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.