Forskning og viden

Lærere og pædagogers samarbejde om undervisningen

Rapporten identificerer de vigtigste elementer i et godt samarbejde mellem lærere og pædagoger og undersøger udbredelsen, indholdet og udbyttet af samarbejdet.

Formål

Denne rapport handler om lærere og pædagogers samarbejde om undervisningen i folkeskolen. Hensigten med rapporten er at give et overblik over samt at undersøge indholdet i og omfanget af det velfungerende samarbejde i praksis, og hvilket udbytte samarbejdet opleves at give. 

 

Hovedpointer

Rapporten er særligt henvendt til lærere, pædagoger og skoleledere.  Af rapporten fremgår det, at forskningen peger på følgende fem elementer som er særligt kendetegnende for det velfungerende samarbejde mellem lærere og pædagoger:

 • Klarhed over faggruppernes roller og mulige bidrag, så begge gruppers faglighed og kompetencer bringes i spil.
 • Lærere og pædagoger planlægger og evaluerer undervisningen i fællesskab.
 • Lærere og pædagoger giver hinanden sparring, og begge parter oplever, at de udvikler deres faglighed i samarbejdet.
 • Begge parter betragter hinanden som ligeværdige i samarbejdet.
 • Ledelsen bakker op om og leder samarbejdet.

Med afsæt i forskningen undersøger rapporten det velfungerende samarbejde og udbredelsen, indholdet og udbyttet af samarbejdet generelt.

Rapporten finder følgende:

 • Lærere og pædagoger samarbejder mest i dansk og matematik, mest i indskolingen og mest om trivselsrelaterede opgaver.
 • Lærerne oplever, at samarbejdet med pædagogerne giver et væsentligt udbytte i forhold til elevernes trivsel og læringsmiljø.
 • Eleverne oplever, at de hurtigere kan få hjælp og komme videre med opgaver, når pædagogerne også er til stede i undervisningen.
 • Langt størstedelen af pædagogerne (91 %) ser værdi i, at lærere og pædagoger skal samarbejde om undervisningen. Halvdelen af lærerne (50 %) vurderer det samme.
 • Fælles forberedelse og evaluering sker sjældent. Lærere og pædagoger oplever, at det er en udfordring at finde tid til fælles møder pga. forskellige mødetider.
 • Pædagoger bringer et andet perspektiv på eleverne ind i klasseværelset. Sammen med lærernes indsigt opnås et bredere og mere nuanceret helhedsperspektiv på eleverne, som gør det muligt at koble arbejdet med trivsel og faglig progression.
 • Samarbejdet styrker overgang og sammenspil mellem skole og klub/SFO.

 

Find materialer

Find rapport og yderligere materialer på eva.dk

 

Perspektivering

Med indførelsen af folkeskolereformen er der opstået nye muligheder for, hvordan pædagogerne kan indgå i undervisning, og pædagogers arbejde inddrages i stigende grad i folkeskolen. Det har affødt et øget fokus på samarbejdet mellem lærere og pædagoger, både i forhold til hvad samarbejdet skal kunne, og hvordan det velfungerende samarbejde mellem de to faggrupper bedst etableres.

Kreditering

Rapporten er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) som en del af deres årlige handlingsplan. Rapporten undersøger samarbejde mellem lærere og pædagoger om undervisningen i folkeskolen og er udgivet i 2017. 

Rapportens resultater er baseret på:

 • en deskresearch om lærer-pædagog samarbejde
 • en kvantitativ kortlægning af lærer-pædagog samarbejdet i 2016
 • en kvalitativ undersøgelse af velfungerende samarbejdspraksisser på seks af landets folkeskoler.
Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.