Forskning og viden

Understøttende undervisning

EVA (Danmarks Evalueringsinstitut) har i skoleåret 2015/16 undersøgt, hvordan ledere, lærere og pædagoger på fem skoler arbejder med understøttende undervisning.

Formål

Formålet med rapporten er at samle erfaringerne fra fem skolers arbejde med den understøttende undervisning med henblik på, at inspirere andre skoler til deres videre arbejde med den understøttende undervisning.

 

Hovedpointer

- Undersøgelsen viser, at skolerne fortsat er i gang med at udvikle deres praksis på området og ikke har fundet en fast model til at organisere den understøttende undervisning.

- Både ledere, lærere og pædagoger har svært ved at sætte præcise ord på, hvilke formål der kendetegner den understøttende undervisning, og hvordan den understøttende undervisning mere konkret kan medvirke til at styrke elevernes læring og trivsel.

- Skolerne har ikke altid en tydelig pædagogisk retning for arbejdet med understøttende undervisning.

- Den understøttende undervisning ses i form af alt fra aktiviteter, som direkte supplerer den faglige undervisning, korte forløb om trivsel til mere tilfældige timer, som af eleverne betragtes som pusterum i en lang skoledag.

- Herved risikerer den understøttende undervisning at være tilfældig og uden tilknytning til skolernes øvrige arbejde med at skabe god undervisning og læring.

 

Find rapporten

Find rapporten på eva.dk

Faktaoplsyninger

Publikationen er udgivet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Undersøgelsen er baseret på observationer og dybdegående interviews på fem skoler samt en mindre spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere.

Den er udgivet i 2016.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.