Forskning og viden

Udvalgte resultater fra 'Forældreperspektiver på folkeskolen i 2014-2018'

Denne udgivelse viser eksempelvis, at godt 90% af forældrene vurderer lærerne, undervisningen og læringsmiljøet på deres barns skole positivt.

Formål

Udgivelsen retter sig mod skolebestyrelser, skoleledelser og kommunale forvaltninger med det formål at danne afsæt for lokale refleksioner om arbejdet med skolereformen og forældresamarbejdet på den enkelte skole og i den enkelte kommune.

 

Hovedpointer

Udgivelsen viser blandt andet, at:

  • 91 procent af forældrene oplever at deres barns dansk- eller matematiklærer er dygtige undervisere. 92 procent er enige i, at lærerne er gode til at understøtte deres barns faglige udvikling, og 90 procent har en positiv vurdering af det sociale læringsmiljø.
  • 96 procent af forældrene er enige eller overvejende enige i, at deres barn trives i skolen, og 91 procent oplever, at lærerne er gode til at understøtte trivslen.
  • 78 procent af forældrene oplever, at de faglige udfordringer passer til deres barns niveau.
  • 63 procent af forældrene vurderer, at der er for meget forstyrrende støj i undervisningen.
  • 93 procent af forældrene er enige i, at samarbejdet med skolen om deres barns skolegang er godt. Blandt andet oplever forældrene, at de har passende indflydelse på undervisningen og at skolen udtrykker tydelige forventninger til dem som forældre. 

Faktaoplysninger

Udgivelsen baserer sig på udvalgte resultater fra undersøgelsen om forældres perspektiver på folkeskolen fra 2018, som er udarbejdet som led i følgeforskningsprogrammet til folkeskolereformen: Undersøgelse af forældreperspektiver på folkeskolen i 2014-2018.

Undersøgelsen indeholder både en status for 2018 og en analyse af udviklingen siden 2014, som udgør en baselinemåling før reformen trådte i kraft. Undersøgelsen bygger på svar fra 5.175 forældre.

I 2014 og 2016 har forældre til børn i 0., 2. og 4. klasse på 200 folkeskoler besvaret et spørgeskema om deres børns skolegang. l 2015 og 2017 har forældre på 1., 3. og 5. klassetrin besvaret spørgeskemaet. I 2018 har forældre til børn i 6. og 8. klasse også svaret på spørgeskemaet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.