Forskning og viden

Kompetencedækning i folkeskolen

Lange Gruppen har foretaget en undersøgelse af potentialet for øget kompetencedækning (tidligere linjefagsdækning) via ændret fagfordeling og kompetenceudvikling i folkeskolen. 

Formål

Målet er en opnåelse af fuld kompetencedækning i folkeskolen, som betyder, at kompetencedækningen skal øges fra de nuværende 85,2 procent til 95 procent frem mod 2020. Analysen har til formål at afdække potentialet for denne øgede kompetencedækning via ændret fagfordeling.

Hovedpointer

  • I skoleåret 2016/17 er kompetencedækning for klassetrin i udskolingen markant højere og tæt på målet om fuld kompetencedækning set i forhold til kompetencedækningen på klassetrin i indskolingen og mellemtrinnet.
  • Ifølge den teoretisk optimale kompetencedækning er det kun muligt for skolerne at opnå fuld kompetencedækning, hvis kompetencedækning i fagfordelingen fortrænger alle andre pædagogiske og administrative hensyn.  
  • Forskellen mellem den teoretisk optimale og den faktiske kompetencedækning viser et potentiale i fagfordelingen, der kan øge kompetencedækningen med 2,5-5,6 procentpoint i skoleåret 2016/2017.
  • Fagsuppleringsanalysen viser et potentiale for at øge kompetencedækningen med 5,5 procentpoint, hvis der gives 15.000 fagsuppleringer til de lærere, som underviser flest timer i et fag uden at have de egentlige fagkompetencer.
  • Fagfordeles der mere effektivt og samtidig fagsuppleres vil der ske et overlap mellem effekterne, og potentialerne vil reduceres.
  • Hvis der sker en investering i 15.000 fagsuppleringer, og det fordres, at alle skoler kan blive så effektive i fagfordelingen som hos den i dag mest effektive halvdel af skolerne, vil kompetencedækningsgraden kunne nå et niveau omkring de målsatte 95 pct.

Faktaoplysninger

Analyse og rapportering er gennemført at Moos-Bjerre & Lange, og analysen er bestilt af Børne- og Undervisningsministeriet. Rapporten er udgivet i 2017.

Modelarbejde og analyser bygger på data fra Styrelsen for It og Læring (STIL), Styrelsen for Forskning og Uddannelse og Danmarks Statistik.

Modelarbejde og analyser er gennemført på Børne- og Undervisningsministeriets og Uddannelses- og Forskningsministeriets fællesministerielle forskermaskine hos Danmarks Statistik.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.