Forskning og viden

Kompetenceudvikling og kompetencedækning i folkeskolen

KORAs undersøgelse anlægger et bredt perspektiv på kompetenceudvikling og undersøger kompetenceudvikling og kompetencedækning i folkeskolen. 

Formål

Undersøgelsen har til formål at afsøge kompetenceudvikling og kompetencedækning i folkeskolen generelt samt give en status på muligheden for at realisere målsætningen om fuld kompetencedækning.

Hovedpointer

  • Kommunerne delegerer i nogen grad beslutninger om kompetenceudvikling til skolerne.
  • Kommunerne anlægger en systematisk og strategisk tilgang til kompetenceudvikling.
  • Kompetencedækning er et vigtigt hensyn i den kommunale kompetenceindsats. Kompetencedækning er imidlertid ét blandt flere hensyn i kommunernes kompetenceudviklingsindsats.
  • Der er et tæt samarbejde mellem professionshøjskoler og kommuner om kompetenceudvikling.
  • Særligt økonomi er en udfordring for kommuner og skoler i forhold til at realisere målsætningen om fuld kompetencedækning.
  • Professionshøjskolernes har en særlig rolle som udbydere af kompetenceudvikling i folkeskolen.
  • Lærernes undervisningskompetencer har en lille effekt på elevernes læring i dansk og matematik i 6. klasse, men ingen effekt i 9. klasse. I 9. klasse har dansklærere med undervisningskompetence dog en betydning for elever med svag socioøkonomisk baggrund.
  • Erfaring har ingen betydning for effekten af undervisningskompetence, men fordele af undervisningspraksis.
  • Lærernes undervisningskompetencer har ingen sammenhæng med lærernes undervisningspraksis eller med elevernes faglige interesse og deltagelse.

 

Find rapporten

Find rapporten på vive.dk

Undersøgelsen er foretaget af KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) med finansiering fra Børne- og Undervisningsministeriet (UVM) og udgivet i 2017.

Undersøgelsen er baseret på et kvalitativt og kvantitativt analysedesign.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.