Forskning og viden

2017: Mellemtid for folkeskolen - hvad gør en forskel i praksis?

SFI og KORA har udgivet et hæfte, der giver skoler og kommuner et indblik i de erfaringer, der gøres med folkeskolereformen, og hvad der gør en forskel for elevernes læring og trivsel.

Kort om hæftet

SFI og KORA har i samarbejde udarbejdet et praksisrettede hæfte baseret på resultater fra følgeforskningsprogrammet for folkeskolereformen. Hæftet giver et indblik i hvilken undervisning og ledelse på skolerne, der gør en forskel for elevernes læring og trivsel. Hæftet har blandt andet fokus på bevægelse i undervisningen, lektiehjælp og faglig fordybelse, pædagogisk ledelse og forandringsledelse og er udarbejdet til lærere, pædagoger, skolens ledelse og den kommunale forvaltning.

Find hæftet på vive.dk

Hæftet samler op på de væsentligste resultater fra tre større forskningsrapporter fra SFI og KORA, som blev offentliggjort i januar 2017. 

Elevernes faglige deltagelse og interesse før og efter folkeskolereformen af SFI.

En længere og mere varieret skoledag - 2017 af KORA.

Gør skoleledelsen en forskel? af SFI.

Faktaoplysninger

Hæftet er udgivet af KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning og SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd i 2017.

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.