Forskning og viden

Effekter af klasseledelse på elevers læring og trivsel

Kursus i anerkendende klasseledelse har en positiv effekt i forhold til især elevernes koncentration. Det viser rapporten 'Effekter af klasseledelse på elevers læring og trivsel' fra SFI.

Om rapporten

Rapporten beskriver resultaterne af en undersøgelse af effekten af indskolingslæreres deltagelse i kursus i anerkendende klasseledelse. SFI har gennemført undersøgelsen i samarbejde med Center for Strategisk Uddannelsesforskning.

Undersøgelsen er et lodtrækningsforsøg, hvor udtrukne indskolingslærere har deltaget i et kursus i anerkendende klasseledelse i efteråret 2011. Resultater for denne gruppe af lærere er efterfølgende sammenlignet med en gruppe lærere, der ikke deltog i kurset.

I alt har 1.160 elever og 52 lærere fra 22 skoler i hovedstadsområdet deltaget i undersøgelsen. De deltagende lærer har været på 30 timers kursus fordelt på fem sammenhængende dage og tre til fire uger senere en opfølgningsdag på seks timer. Professionshøjskolen Metropol har udviklet og gennemført kurset.

 

Hovedpointer

Overordnet viser resultaterne af forsøget, at eleverne bliver bedre til at koncentrere sig (fire procent bedre end i klasser, hvor læreren ikke deltog i kurset), og elevernes læsefærdigheder forbedres, hvis deres lærer har deltaget i klasseledelseskurset.

Effekten på læsefærdighederne er ikke så markant som effekten på koncentrationsevnen, men forskerne vurderer, at effekten på læsefærdighederne kan stige over tid, da øget koncentrationsevne kan påvirke læsefærdighederne positivt.

Statistiske analyser viser, at det særligt er piger og elever, der i udgangspunkt var bedre til at koncentrere sig end gennemsnitseleven, som oplever en øget koncentrationsevne. I forhold til læsning er det særligt drenge, der oplever en effekt af lærernes deltagelse i kurset.

 

Find rapporten

Find rapporten på vive.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.