Forskning og viden

Gode råd og anbefalinger om udøvelse af klasseledelse

Rapporten fra ekspertgruppen om ro og klasseledelse afdækker national og international forskning inden for klasseledelse og giver gode råd og anbefalinger om udøvelse af klasseledelse. 

Om ro og klasseledelse

I forlængelse af Aftale om et fagligt løft af folkeskolen nedsatte Børne- og Undervisningsministeriet en ekspertgruppe om ro og klasseledelse. Rapporten fra ekspertgruppen afdækker national og international forskning inden for klasseledelse og giver gode råd og anbefalinger om udøvelse af klasseledelse. En kort version af rapporten gengiver rapportens råd og anbefalinger til arbejdet med ro og klasseledelse.

Anbefalingerne er inddelt i to dele: Første del rummer en forståelse af klasseledelse i bred forstand, dernæst en forståelse af klasseledelse med særligt henblik på henholdsvis inklusion og undervisningsforstyrrende uro. Anden del rummer konkrete råd til udøvelse af klasseledelse.

Som det også fremgår af rapporten fra ekspertgruppen om ro og klasseledelse, er der mange måder at arbejde med området på.

På Hellerup Skole har man indrettet skolens bygninger uden aflukkede klasselokaler. På den måde lærer eleverne at udvise hensyn og regulere deres adfærd, så de ikke forstyrrer hinanden i det åbne miljø. Læs interview med Jørn West Larsen, skoleleder på Hellerup Skole.

Klasseledelse i praksis

Hvad kendetegner vellykket klasseledelse? Og hvordan ser det ud i praksis? Det giver denne film nogle eksempler på og kobler det til forskning på området. 

Vi følger Nina Kristensen, der har en 4. klasse til matematik og Birthe Hjøllund, der underviser en 6. klasse i dansk. I begge timer ser vi, at en forudsætning for vellykket klasseledelse er, at det faglige, det sociale og det didaktiske tænkes sammen. Med filmen får man inspiration til og indsigt i, hvordan vellykket klasseledelse kan praktiseres. 

Filmen er produceret som opfølgning på anbefalingerne fra Ekspertgruppen om ro og klasseledelse i et samarbejde mellem Filmkompagniet og Århus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik for Børne- og Undervisningsministeriet.

© Børne- og Undervisningsministeriet
Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.