Forskning og viden

Ledelse af forandringer i folkeskolen

Som led i et forskningsprojekt om skoleledelsernes arbejde med folkeskolereformen har SFI gennemført en række kvalitative interviews med skoleledere, afdelingsledere og enkelte lærere på seks udvalgte skoler.

Notatet viser, at skoleledelserne har lagt stor vægt på at inddrage og engagere de pædagogiske medarbejdere i udmøntningen af reformelementerne.

Formål

Notatets formål er at belyse, hvordan skolerne har arbejdet med gennemførelsen af de nye arbejdstidsregler og en række elementer i folkeskolereformen med særlig vægt på skoleledernes rolle i denne sammenhæng.

Hovedpointer

  • I notatet konkluderes det blandt andet, at skoleledelserne har lagt stor vægt på at inddrage og engagere de pædagogiske medarbejdere i udmøntningen af reformelementerne.
  • En af hovedkonklusionerne i notatet er, at de interviewede oplever, at det kræver tid og erfaring at udmønte reformen fuldt ud. 
  • Notatet konkluderer i stedet, at implementeringen på de seks skoler sker gennem løbende læreprocesser og justeringer, hvor skolelederne i samarbejde med medarbejderne prioriterer og gennemfører arbejdet med de enkelte reformelementer.
  • Interviewene peger desuden på, at skolelederne oplever en betydelig autonomi i forhold til at kunne prioritere og udmønte elementerne efter egne valg.
  • Notatet giver en række konkrete beskrivelser og eksempler på, hvordan ledelserne på de seks skoler blandt andet har arbejdet med tilrettelæggelsen af lærernes arbejdstid og implementeringen af folkeskolereformen.

 

Find rapporten

Find rapporten på vive.dk

Faktaoplysninger

Notatet er udarbejdet af SFI (Det Nationale Forskningscenter for Velfærd) i 2016.

Notatets resultater er baseret på kvantitative undersøgelser og kvalitative analyser.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.