Forskning og viden

Pædagogisk ledelse - set i et forsknings- og praksisperspektiv

Rapporten samler konklusioner fra 10 års forskning og giver et bud på, hvordan viden om, hvad der virker, kan styrke pædagogisk ledelse og gøre en forskel for elevernes læring, trivsel og alsidige udvikling. 

Om forskningskortlægningen

Børne- og Undervisningsministeriet har i 2014 foretaget en række systematiske forskningskortlægninger, som samler resultater af nationale og internationale undersøgelser om pædagogisk ledelse. På baggrund heraf præsenteres metoder, redskaber og indsatser med effekt på elevernes læring i en 70 siders rapport.

 

Forskningsbaseret viden om pædagogisk ledelse

Udover en rapport er der også udarbejdet en mindre publikation, som kaster lys over spørgsmål som:

  • Hvordan kan skoleledelsen udvikle skolens professionelle kapacitet og samarbejde, så elevernes læring og trivsel styrkes?
  • På hvilken måde kan skoleledelsen skabe en læringskultur med klare mål og høje forventninger til både personale og elever?
  • Hvilken viden skal skoleledelsen have for at kunne tage aktivt del i udviklingen af undervisningen og læringsmiljøet?

Herudover giver publikationen inspiration til, hvordan skoleledelsen kan gøre en forskel for elevernes læring, trivsel og alsidige udvikling ved:

  • At styrke skolens professionelle kapacitet gennem rekruttering og kompetenceudvikling.
  • At professionalisere forskellige typer af samarbejde.
  • At sætte sig i spidsen for arbejdet med en fælles læringskultur og et læringsmiljø med klare mål og forventninger til både pædagogisk personale og elever.
  • At deltage aktivt i udvikling og evaluering af undervisningens indhold og metoder.

Publikationen kan anvendes af den enkelte skoleleder eller af ledelsesteamet og bidrager til at skabe et overblik over de forskellige aspekter, som ledelsesopgaven rummer. Derudover kan der hentes inspiration til, hvordan specifikke aspekter af den pædagogiske ledelsesopgave kan kvalificeres, og den kan bruges som dialogværktøj i de faglige fora på skolerne og i samarbejdet med skolens eksterne samarbejdspartnere.

 

Kreditering

Publikationerne er udgivet af Rambøll i 2014.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.