Forskning og viden

Samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse om elevernes læring og trivsel

I denne rapport af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) bringes viden om erfaringer fra samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse om elevernes læring og trivsel.

I undersøgelsen går EVA tæt på organiseringen og på, hvad der kendetegner den konkrete praksis i forbindelse med samarbejdet. Undersøgelsen belyser de udfordringer, som forvaltning og skoleledelse oplever, og kommer med konkrete bud på, hvordan de kan håndtere disse udfordringer.

 

Formål

Formålet med undersøgelsen er at kvalificere diskussioner og beslutninger om den måde, hvorpå forvaltning og skoleledelse samarbejder om den pædagogiske kerneopgave vedrørende elevernes læring og trivsel.

 

Hovedpointer

Forvaltninger og skoleledelser oplever både positive aspekter og udfordringer i forbindelse med samarbejdet om elevernes læring og trivsel

Både forvaltning og skoleledelser oplever, at de har et konstruktivt og givende samarbejde om elevernes læring og trivsel, hvor arbejdet med data, sparring og indsatser er centrale elementer.

 

Manglende analytiske kompetencer gør det vanskeligt at skabe mening i arbejdet med data

Forvaltning og skoleledelse formår ikke at gå fra at tale om resultater til at undersøge, hvad der ligger bag de udvalgte data, eksempelvis hvilke forhold i undervisningen eller i en given klasse, der har særlig betydning for resultaterne. Dette skyldes blandt andet at begge parter savner analytiske kompetencer til at arbejde med data.

 

Den hierarkiske relation udfordrer forvaltningens sparrende rolle

Den hierarkiske relation mellem forvaltning og skoleledelse kan gøre det svært at tale om vanskelige problemstillinger i arbejdet med elevernes læring og trivsel. Problemstillingen fylder meget hos skoleledelserne, mens den fylder mindre hos forvaltningerne.

 

Udviklingsiver gør det svært at balancere arbejdet med indsatser

Skoleledelserne oplever et stort udviklingspres, som gør det vanskeligt for dem at tilrettelægge hensigtsmæssige og klart fokuserede processer på deres skole. Det kan i sidste ende betyde, at det kan være en udfordring for samarbejdet at opnå kvalitet i arbejdet med indsatser på skolerne.

 

Find rapporten

Find rapporten på eva.dk

 

Perspektivering

Med henblik på at understøtte det videre samarbejde mellem forvaltning og skoleledelse kan der på baggrund af undersøgelsen peges på følgende fokuspunkter:

  • Data – sæt fokus på at styrke det analytiske arbejde.
  • Sparring – sæt fokus på at skabe en tillidsfuld relation.
  • Indsatser – sæt fokus på at prioritere i indsatserne.

Faktaoplysninger

Rapporten er udgivet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og er udgivet i 2017.

Datagrundlaget består af observationer af møder mellem forvaltning og skoleledelser i tre kommuner og interview med forvaltningsledelser, konsulenter og skoleledelser.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.