Forskning og viden

Brug af it i den første læse- og staveundervisning

Brug af it i den første læse- og staveundervisning har hverken positiv eller negativ effekt på elevernes læse-, stave- og sprogfærdigheder. Dog styrker det elevernes motivation for at læse og skrive.

Formål

Projekt ’Brug af it i den første læse- og staveundervisning’ havde til formål at undersøge effekten af brug af it, med særligt fokus på brug af oplæsningsstøtte og ordforslagsprogram, i den første læse- og staveundervisning. Til det formål blev 522 elever fra 22 klasser i 5 kommuner fulgt med halvårlige tests fra slutningen af børnehaveklassen til slutningen af 3. klasse.

Hovedpointer

  • Det kunne ikke konstateres, at brug af it i læse- og staveundervisningen havde en positiv eller negativ effekt på elevernes læse-, stave- og sprogfærdigheder. Dette gjaldt for samtlige elever og således også elever med svage sproglige forudsætninger.
  • Brug af it i læse- og staveundervisningen så dog ud til at styrke elevernes motivation for at læse og skrive. Eleverne i it-gruppen var gladere for at arbejde med læsning og skrivning i alle 3 skoleår, og de oplevede sig også som bedre læsere og skrivere end kontroleleverne – uden at være det.
  • Blandt eleverne i de to risikogrupper var der derimod ikke forskel på elevernes læse- og skrivelyst. På trods af, at der ikke var forskel på de to risikogruppers læsefærdigheder, vurderede risikoelever i it-gruppen deres læsefærdigheder som signifikant bedre end risikoeleverne i kontrolgruppen, hvilket kunne antyde, at brug af it bidrog til, at svage læsere fik en mere positiv opfattelse af egne færdigheder, end der reelt var basis for. 
  • I slutningen af 3. klasse udvalgtes tilfældigt 82 elever fra it-gruppen. Disse elever blev testet individuelt for at få indblik i deres it-kompetencer. Eleverne i it-gruppen havde lært it-programmernes mest basale funktioner, men de mestrede ikke særlige støttefunktioner, som effektiviserer brugen af it-programmerne i læse- og skrivearbejdet.
  • Resultaterne peger på, at der er behov for udvikling af didaktiske anbefalinger til, hvordan dansklærere på en mere systematisk måde kan udnytte it-programmerne i læse- og staveundervisningen, så eleverne får større gavn af it-programmerne.

Faktaoplysninger

Projekt ‘Brug af it i den første læse- og staveundervisning’ er gennemført af Afdeling for Fagdidaktik, DPU, Aarhus Universitet og udgivet i 2018.

Projektet er finansieret af Aarhus Universitet og satspuljemidler (2012) rettet mod fagligt svage elever og elever med særlige behov.

Undersøgelsen er en effektundersøgelse baseret på både kvalitativ og kvantitativ forskning.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.