Forskning og viden

Digitalisering med omtanke og udsyn

Hvordan skal vi bruge it og teknologi i skolernes undervisning? Det finder du inspiration til i denne publikation, som gør status over, hvad vi ved om it og teknologi i skolen. 

Alle folkeskoler har fået læringsplatforme, og på mange skoler og uddannelsesinstitutioner arbejder elever og studerende med digitale læremidler på tablets og pc’er. Teknologi i undervisningen gør det muligt at lære på nye måder og kan ideelt set understøtte udviklingen af en mere varieret og inkluderende pædagogik. Men det kan også føre til øgede forstyrrelser. På nogle skoler giver læreren eleverne mulighed for at bruge mobiltelefonerne i undervisningen, mens andre skoler har indført mobilforbud. Det afspejler, at teknologien er fuld af muligheder – men også faldgruber.

I den eksisterende debat om digitalisering af undervisningsområdet er der bekymringer om teknologiens påvirkning på børn- og unges mentale, sociale og fysiske helbred. Digital støj, manglende fordybelse og dårlige søvnvaner på grund af uafbrudt online tilgængelighed er nogle af bekymringerne. Men vi ved stadig meget lidt om de langtidssigtede sundhedsmæssige konsekvenser ved overforbrug af teknologi.

Publikationen lægger op til debat om, hvordan vi undgår at bruge teknologi blot for teknologiens skyld. Vi skal finde ud af, hvordan vi sikrer en balance mellem det digitale og analoge og sikrer, at teknologi bliver brugt der, hvor det understøtter det faglige formål. Både når det gælder teknologiforståelse som faglighed og i inddragelsen af teknologi i den fagfaglige undervisning.

 

Publikationen er opdelt i fire hovedtemaer

  1. Teknologi i undervisningen handler om brugen af teknologi, for eksempel digitale læremidler, i undervisningssituationen
  2. Teknologi som faglighed handler om teknologiforståelse/informatik og mere bredt undervisningen af elever i teknologikundskaber samt brugen, udviklingen og tilgangen til teknologi
  3. Teknologi og det gode børne- og ungeliv ser nærmere på de bekymringer, der er, i forhold til de mulige påvirkninger af det mentale, fysiske og sociale helbred, der kan være ved brug af teknologi
  4. Teknologi på skolen handler om adgangen til teknologi og digitale værktøjer på skolen – for eksempel wifi og infrastruktur.

Hvordan sikrer vi god brug af teknologi
Publikationen skal kickstarte en dialog blandt forældre, elever, fagprofessionelle, politikere og eksperter om, hvordan vi bedst arbejder med it og brug af teknologi undervisningen i de kommende år. Debatten skal danne grundlag for en national digitaliseringsstrategi for undervisningssektoren.

 

Faktaoplysninger

Publikationen er udgivet af Børne- og Undervisningsministeriet i 2019.

Publikationen er baseret på en lang række eksisterende forskning og evalueringer. Derudover er der i forbindelse med publikationen lavet en temperaturmåling blandt 376 lærere og undervisere og 1051 forældre til børn i grundskole og på ungdomsuddannelser om, hvilke udfordringer og potentialer de oplever.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.