Forskning og viden

Forundersøgelse

Som afsæt for forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning er der udarbejdet en forundersøgelse, der samler forskning og praksiserfaringer.

Viden om og praksiserfaringer med teknologiforståelse i folkeskolen

Forundersøgelsen etablerer et systematisk videns- og erfaringsgrundlag og danner grundlag for forsøgets undervisningsforløb og -materialer, kompetenceudvikling og kapacitetsopbygning.

Videnskortlægningen identificerer relevant national og international viden om to emner:

  • Praksisfunderede pædagogiske og didaktiske tilgange til undervisning i teknologiforståelse af grundskoleelever.
  • De kompetencer, det kræver af det pædagogiske personale at anvende disse tilgange.

Praksiskortlægningen identificerer eksisterende undervisningsforløb og -materialer med relevans for teknologiforståelse i en dansk kontekst. Kortlægningen afdækker desuden erfaringer med at anvende disse forløb og materialer samt med implementering af teknologiforståelse som fag og faglighed i folkeskolen.

Et nyt område
Forundersøgelsen afspejler, at forskningsfeltet omkring teknologiforståelse er relativt nyt i en dansk sammenhæng. Der vil fremadrettet i forsøget være fokus på løbende at inddrage yderligere viden og praksiserfaringer og løbende udvide vidensgrundlaget for forsøget.
 

Kreditering

Arbejdet med forundersøgelsen er varetaget af Rambøll Mangament Consulting, som er underleverandøren til det konsortium bestående af Københavns Professionshøjskole, University College Nordjylland, VIA University College, Læremiddel.dk (Nationalt videncenter for læremidler), som varetager gennemførslen af forsøget. Der har været tilknyttet en intern ekspertgruppe til arbejdet med forundersøgelsen.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.