Forskning og viden

Styrkede læringsmiljøer i fagundervisningen i historie i 7. klasse - inspirationsmateriale

Få konkrete idéer til, hvordan I kan arbejde med at skabe inkluderende læringsmiljøer i historie i 7. klasse. Materialet giver forslag til konkrete forløb og opgaver. 

Formål

Formålet med materialet er at give indspark til, hvordan I som fagprofessionelle i historie, 7. klasse i folkeskolen i praksis kan bidrage til at udvikle inkluderende læringsmiljøer.

Historiefaget trækker i praksis på en række fasttømrede forestillinger om, hvordan faget tilrettelægges på en rigtig måde. Teksten her bidrager med inspiration til, hvordan man som historielærer fagdidaktisk kan tænke anderledes og være inkluderende i sin tilgang til faglige og sociale aspekter og dermed bidrage til elevers trivsel i skolen generelt.

Inspirationsteksten indeholder didaktisk begrundede beskrivelser af tre forløb med forskellige tilhørende aktiviteter. Omdrejningspunktet for de tre forløb er udviklingen af elevernes historiske tænkning og af den måde, hvorpå de forholder sig til sig selv og hinanden i den sociale kontekst, som det faglige arbejde udføres i. Forløbene er ikke bygget op om konkret historisk viden i form af historiske perioder, begivenheder eller lignende. Forløbene rummer i stedet historiefaglige meta-aspekter, som knyttes an til eleverne og til deres tænkning og perspektiv på verden som individer i sociale sammenhænge.

Perspektivering

Fra konflikt i verden til konflikt i klassen er ét af seks inspirationsmaterialer, der har til formål at inspirere lærere i arbejdet med at styrke læringsmiljøet i deres fagundervisning.

Inspirationsmaterialerne er udarbejdet til udvalgte fag og klassetrin og indeholder konkrete idéer til undervisningsforløb samt refleksioner over didaktik i de specifikke fag og på de relevante klassetrin.

De seks publikationer indeholder forslag til konkrete indsatser, metoder og redskaber i fem udvalgte fag. 

Faktaoplysninger

Projektet er gennemført af Deloitte og inspirationsmaterialerne er udviklet og skrevet af Deloitte i samarbejde med forfattere fra professionshøjskoler og læringskonsulenter fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Materialet er udarbejdet på baggrund af spørgeskemaundersøgelser og casestudier

Som led i projektet er der i perioden 2015-2018 udarbejdet seks praksisrettede inspirationsmaterialer, der omsætter forskning samt surveys og casestudier gennemført blandt landets skoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.