Forskning og viden

Styrkede læringsmiljøer i fagundervisningen i idræt i 7. klasse - inspirationsmateriale

Få konkrete idéer til, hvordan I kan arbejde med at skabe inkluderende læringsmiljøer i idræt i 7. klasse. Materialet giver forslag til konkrete forløb og opgaver. 

Formål

Formålet med materialet er at give indspark til, hvordan I som fagprofessionelle i idræt, 7. klasse i folkeskolen i praksis kan bidrage til at udvikle inkluderende læringsmiljøer.

Styrkede læringsmiljøer, fællesskabende didaktik og inklusion i idrætsundervisningen. Intentionen med dette materiale er at give idrætslærere, pædagoger, skoleledere og andre interesserede inspiration til at styrke fællesskab og læring i idrætsundervisningen – her eksemplificeret på syvende klassetrin.

Materialet sparker dørene op til en idrætssal og ser, hvordan det kan se ud, når det lykkes for en idrætslærer at skabe fællesskab og læring i idrætsundervisningen. Efterfølgende analyseres casen med teoretiske og forskningsbaserede begreber, som samles i vejledende principper, der benyttes i udvalgte og eksemplariske områder i idrætsfaget. Her udpeges centrale udfordringer og muligheder, der beskrives i cases, som det kan se ud i syvende klasses idrætsundervisning.

Om materialet

'Styrkede læringsmiljøer i fagundervisningen i idræt i 7. klasse' er ét af seks inspirationsmaterialer, der har til formål at inspirere lærere i arbejdet med at styrke læringsmiljøet i deres fagundervisning.

Inspirationsmaterialerne er udarbejdet til udvalgte fag og klassetrin og indeholder konkrete idéer til undervisningsforløb samt refleksioner over didaktik i de specifikke fag og på de relevante klassetrin.

De seks publikationer indeholder forslag til konkrete indsatser, metoder og redskaber i fem udvalgte fag.

Faktaoplysninger

Projektet er gennemført af Deloitte og inspirationsmaterialerne er udviklet og skrevet af Deloitte i samarbejde med forfattere fra professionshøjskoler og læringskonsulenter fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Materialet er udarbejdet på baggrund af spørgeskemaundersøgelser og casestudier

Som led i projektet er der i perioden 2015-2018 udarbejdet seks praksisrettede inspirationsmaterialer, der omsætter forskning samt surveys og casestudier gennemført blandt landets skoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.