Forskning og viden

Udvalgte resultater fra 'Skolebestyrelsens arbejde og rolle i folkeskolen i 2014-2018'

Denne udgivelse viser eksempelvis, at 89 procent af skolebestyrelsesformændene oplever, at bestyrelsen har stor indflydelse på den retning, som skolen udvikler sig i.

Formål

Udgivelsen henvender sig til skolebestyrelser, skoleledelser og kommunale forvaltninger. Formålet med udgivelsen er at danne afsæt for lokale refleksioner om skolebestyrelsernes arbejde med skolereformen i kommuner og på skoler.

 

Hovedpointer

  • 89 procent af skolebestyrelsesformændene oplever, at bestyrelsen har stor indflydelse på den retning, som skolen udvikler sig i, Det gælder især skole-hjem-samarbejdet, mens bestyrelsernes oplevelse af indflydelse på måden undervisningsdagen er organiseret på, er mindre.
  • I løbet af skoleåret samarbejder skolebestyrelsesformændene oftest med skolens ledelse, skolens lærere og kommunens politikere. Skolebestyrelsesformændene oplever at være mest enige med aktørerne tæt på skolen om arbejdet med folkeskolereformen. Især med skolens lærere er enigheden om arbejdet med reformen vokset over årene siden 2014.
  • Bestyrelsesformændene oplever hovedsagligt, at både skolernes ledelse og forældrerepræsentanter i skolebestyrelserne er positive over reformen. Dog oplever færre bestyrelsesformænd (64 procent i 2018, mod 75 procent i 2014) at forældrerepræsentanterne er positive over for reformen.
  • 60 procent af bestyrelsesformændene vurderer, at reformen styrker elevernes faglige udvikling, mens 39 procent oplever, at reformen styrker elevernes trivsel på skolen.
  • De områder som flest skolebestyrelsesformænd arbejder med i forhold til formulering af principper i 2018 er: skole-hjemsamarbejdet (96 procent), fællesarrangementer for elever i skoletiden (93 procent), og de overordnede målsætninger og rammer for skolen (92 procent).

Faktaoplysninger

Udgivelsen baserer sig på udvalgte resultater fra undersøgelsen om skolebestyrelsernes arbejde og rolle fra 2018, som er udarbejdet som led i følgeforskningsprogrammet til folkeskolereformen: Undersøgelse af skolebestyrelsens arbejde og rolle i folkeskolen 2014-2018. 

Undersøgelsen indeholder både en status for 2018 og en analyse af udviklingen siden 2014, som udgør en baselinemåling før reformen trådte i kraft. Dertil er det undersøgt, om der er forskelle på skoler med forskellige karakteristika. Den seneste undersøgelse i 2018 bygger på svar fra 123 skolebestyrelsesformænd.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.