Forskning og viden

Skoleledernes oplevelser af skolen i folkeskolereformens fjerde år

Denne VIVE-rapport belyser, hvordan skoleledere oplever og implementerer indholdet i folkeskolereformen i foråret 2018. Desuden sammenlignes resultaterne over tid med besvarelser fra skoleledere siden 2011.

Formål

Formålet med rapporten er at undersøge, hvordan skoleledere oplever og implementerer de forskellige elementer i folkeskolereformen i foråret 2018, samt om der om er sket ændringer over tid i skoleledernes ledelse af folkeskolerne.

Hovedpointer

Rapporten viser blandt andet:

- Skolelederne oplever en øget kommunal målstyring og opfølgning men mindre kommunal styring af lærernes arbejdsforhold.

- Skolelederne fastsætter mål for de fleste områder og følger i stigende grad op på elevernes læring og trivsel, samt lærer- og elevfravær. - Skolelederne efterspørger fortsat opkvalificering på trods af et øget uddannelsesniveau.

- Skoleledernes feedback og diskussion af undervisningspraksis med lærerne er uforandret, men ifølge eget udsagn involverer de sig mere i folkeskolereformens særlige metoder, og de uddelegerer i højere grad pædagogiske ledelsesopgaver.

- Skolernes ledelser har i signifikant højere grad kontakt med centrale kommunale aktører i 2015 i forhold til 2011, men niveauet af kontakt har ikke ændret sig siden 2015.

- Der er klar forskel på, hvordan skolelederne i 2018 har prioriteret og efterfølgende implementeret de forskellige dele af folkeskolereformen. Således har delelementerne Lektiehjælp og Den åbne skole generelt været mindre prioriteret i forhold til elementer som kompetenceudvikling af lærerne, understøttende undervisning, faglig fordybelse og bevægelse.

 

Find rapporten

Find rapporten på vive.dk

Faktaoplysninger

Rapporten er udgivet af VIVE i 2018.

Rapporten bygger primært på besvarelser fra dataindsamlingen i følgeforskningspanelet til folkeskolereformen fra foråret 2018 blandt skoleledere. Som led i dataindsamlingen blev der opnået besvarelser fra omkring:

- 29.000 elever på 2., 4., 6., 8. og 9. klassetrin.

- 3.300 lærere og pædagoger (dansk og matematiklærere til eleverne på ovenstående klassetrin samt de pædagoger, der har opgaver i løbet af skoledagen).

- 760 skoleledere.

- 120 skolebestyrelsesformænd.

- 5.200 forældre til eleverne på 0., 2., 4., 6. og 8. klassetrin.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.