Forskning og viden

Tværgående opsamling: Lektiehjælp og faglig fordybelse

I denne opsamling beskrives kortfattet en række temaer, der på tværs af praksiseksemplerne har vist sig særligt perspektivrige for det videre arbejde med lektiehjælp og faglig fordybelse.

Formål

Formålet med det samlede projekt om lektiehjælp og faglig fordybelse har været at indsamle, beskrive og analysere erfaringer og gældende praksis inden for lektiehjælp og faglig fordybelse, således at erfaringerne kan anvendes som inspirationsmateriale til kommuner og skoler i deres arbejde med at forberede ikrafttrædelsen af
skolereformen.

Erfaringsopsamlingen bygger på syv casebesøg på en række skoler og en ungdomsskole samt deltagelse i Ungdommens Røde Kors’ konference om lektiehjælp.

Denne opsamling er en ud af tre publikationer fra projektet. Der findes også:

  • Et litteraturstudie, der afrapporteres i form af en række fact sheets, der beskriver viden fra forskningsprogrammer, evalueringer og undersøgelser.
  • Et inspirationskatalog med de otte eksempler fra praksis, som er beskrevet detaljeret.

Formålet med det samlede projekt er ligeles at rammesætte refleksioner blandt skolens aktører ved at pege på opmærksomhedspunkter og formulere gode råd baseret på eksisterende eksempler samt viden fra forskning og øvrige undersøgelser.

 

Indhold

Opsamlingen har fokus på fem teamer: Formål, indhold, bemanding, brugere og organisering. Hver af disse temaer beskrives i relation til såvel lektiehjælp som faglig fordybelse. Teksten indeholder løbende tal i parenteser. Disse tal henviser til praksiseksemplernes nummer i inspirationskataloget. Inspirationskataloget kan derfor fungere som kilde til at indhente yderligere og mere detaljeret inspiration.

Afslutningsvis indeholder denne tværgående opsamling 10 refleksionspunkter til fremadrettet overvejelse, der både indeholder pointer fra praksiseksemplerne samt inddrager viden fra relevant forskning, evalueringer og undersøgelser. En viden, der er afrapporteret i det litteraturstudie, der ligeledes er gennemført som en del af dette projekt.

 

Kreditering 

Rapporten er udarbejdet af Rambøll i 2014. 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.