Forskning og viden

Dialogbaseret feedback i skriveprocessen

Se, hvordan feedback i skriveprocessen kan bruges i undervisningen.

Formål

Denne video er en del af projektet 'Skrivedidaktik på mellemtrinnet i alle fag'. Formålet med projektet var at undersøge, på hvilke måder lærernes skrivedidaktik kan udvikle undervisningen i forskellige fag, samt understøtte elevernes læreprocesser.

Gennem skrivning udvikles tanker, som former sig til tekst, og når lærerne underviser med en tydelig og aktiv skrivedidaktik tilrettelægges undervisningen, så eleverne kan skrive sig til faglig viden - skrive sig ind i fagene.

Videoen

Feedback gives her på det faglige indhold i elevernes egne tekster. Det er vigtigt, at denne feedback er dialogbaseret, konkret, konstruktiv og selektiv, således at det kun er nogle få udvalgte dele af teksten, læreren kommenterer på.

Feedback i skriveprocessen kan, ligesom de andre skrivedidaktiske metoder, bruges i alle fag.

© Børne- og Undervisningsministeriet
Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.