Forskning og viden

Læseindsatser for tosprogede elever

Forskningskortlægningen belyser, hvad der styrker tosprogede elevers læsefærdigheder, og hvad læreren kan gøre i undervisningen for at fremme disse elevfærdigheder – herunder hvordan sprog kan inddrages.

Formål

Forskningskortlægningen har til formål at belyse, hvilken betydning undervisningssproget har for tosprogede elevers læsekompetencer, samt hvilke pædagogisk-didaktiske indsatser der styrker elevers læsefærdigheder, herunder at belyse hvilke faktorer, der påvirker effekten af indsatserne.

 

Hovedpointer

Samlet set kan resultaterne af denne forskningskortlægning tyde på at der i højere grad skal fokuseres på, hvilke pædagogisk-didaktiske metoder der anvendes, frem for hvilket sprog der undervises på, for så vidt at det primære formål er de bedst mulige læsekompetencer på andetsproget.

 

Perspektivering

De undersøgelser forskningskortlægningen er baseret på, er foretaget i USA, og stort set kun med børn med spansk som modersmål. Dette er en følge af at den videnskabelige metode er væget højere end umiddelbar sammenlignelighed med danske forhold. Et afsluttende relevant spørgsmål er derfor, i hvilken grad resultaterne overhovedet kan generaliseres til en dansk kontekst; og det kan de formentlig i vid udstrækning.

 

Kreditering 

Rapporten er udarbejdet af Syddansk Universitet i 2013. 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.