Forskning og viden

Vidensopsamling om folkeskolereformens følgeforskningsprogram 2014-2018

Publikationen samler op på de erfaringer og den viden, som er indsamlet og beskrevet som led i følgeforskningsprogrammet til folkeskolereformen i perioden 2014 til 2020.

Folkeskolens udvikling efter reformen

Formål

Intentionen er at skabe et overblik over skolernes arbejde med at implementere reformens centrale elementer samt reformelementernes betydning for elevernes trivsel og faglige resultater ved at gengive hovedresultater fra følgeforskningsprogrammets rapporter. 

Hovedresultater

  • Opsamlingen viser, at folkeskolereformens målsætninger ikke er indfriet endnu. Elevernes faglige resultater har generelt været stabile over tid, elevernes trivsel er ikke styrket siden reformen, og det er ikke lykkedes at mindske betydningen af elevers sociale baggrund.
  • Der er fortsat et stykke vej til fuld implementering af folkeskolereformen. Under halvdelen af skolerne vurderer, at de i høj grad har implementeret reformens centrale elementer. Skolerne afprøver fortsat forskellige måder at implementere reformen på.

Faktaoplysninger

Publikationen er udarbejdet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, og den er publiceret i maj 2021.

I forbindelse med folkeskolereformen igangsatte Undervisningsministeriet (nu Børne- og Undervisningsministeriet) et evaluerings- og følgeforskningsprogram, der løbende skulle følge og formidle erfaringer med imple¬menteringen og virkningerne af reformen. 
Denne publikation samler op på de erfaringer og den viden, som forskerne bag følgeforskningsprogram¬met for folkeskolereformen har indsamlet og beskrevet i en række rapporter i perioden 2014 til 2020. 

Indledningsvis gøres der status over reformens overordnede mål og skolernes implementering af reformen bredt set. Herefter følger en række kapitler, der med udgangspunkt i de enkelte reformelemen¬ter fremhæver de mest centrale fund fra følgeforskningsprogrammet.

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.