Forskning og viden

Rapport giver perspektiver på lektiehjælp og faglig fordybelse

I rapporten Lektiehjælp og faglig fordybelse får du for eksempel indsigt i, hvordan forvaltninger kan understøtte skolerne i at opstille tydelige rammer og mål.

Lektiehjælp og faglig fordybelse skal bidrage til, at undervisningen styrker elevernes læring. Det er derfor afgørende, at skoleledelsen rammesætter lektiehjælpen og den faglig fordybelse systematisk, så den strategisk understøtter elevernes faglige udvikling.

 

1. Positiv effekt på elevers resultater

Klare mål og principper for lektiehjælp og faglig fordybelse som pædagogisk virkemiddel kan have en positiv effekt på elevernes faglige resultater. Dette forudsætter, ifølge forskningen, at målene er vidensbaserede, tager udgangspunkt i den virkelighed, som den konkrete skole står i og ønsker at udvikle sig hen mod, og at målene opleves realistiske og meningsgivende af medarbejderne på skolen. På den måde understøtter mål og principper for lektiehjælp og faglig fordybelse den samlede strategiske ledelse af skolen.

 

2. Tre bud på hvordan forvaltninger kan understøtte skoler

Forvaltningen kan derfor med fordel understøtte skoleledelse i strategisk at rammesætte samt evaluere og følge op på lektiehjælpen og den faglige fordybelse. Dette kan bl.a. gøres ved at sikre:

  1. At grundlaget for gennemførelse af lektiehjælp og faglig fordybelse er en del af skolens systematiske arbejde med elevernes faglige udvikling. Forvaltningen kan bidrage med viden om forskellige måder at tilrettelægge indsatsen og strategisk tematisering af særlige indsatsområder, fx sproglig udvikling.
  2. At skolerne systematisk arbejder med opfølgning på elevernes læring, som er en forudsætning for god lektiehjælp og faglig fordybelse, da disse aktiviteter skal tage udgangspunkt i resultaterne fra den løbende evaluering af elevernes læring i fagene.
  3. At skolerne systematisk evaluerer og følger op på, hvorvidt de tiltag, der iværksættes bidrager til at nå de opstillede mål for lektiehjælp og faglig fordybelse, fx ved at bidrage med forskellige evalueringsformer, brug af data mv. Forvaltningen kan derefter hjælpe skolerne med at justere målsætninger og praksis efter behov. 

Læs rapporten på vive.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.