Forskning og viden

Pædagogisk indblik – Undervisningsforstyrrende uro i skolen

Hvordan forstås undervisningsforstyrrende uro i litteraturen? Hvorfor er det et problem – og for hvem? Det er nogle af de spørgsmål, Pædagogisk indblik – Undervisningsforstyrrende uro i skolen sætter fokus på.

Formål

Pædagogisk indblik er udgivet af DPU og Nationalt Center for Skoleforskning i samarbejde med Aarhus Universitetsforlag og er en serie forskningsoversigter om aktuelle temaer inden for dagtilbud, grundskole, ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse. Hver forskningsoversigt giver et overblik over den eksisterende skandinaviske og internationale forskning inden for et bestemt tema.

Den første forskningsoversigt i serien giver et praktisk overblik over, hvad vi ved om undervisningsforstyrrende uro i skolen.  

Undervisningsforstyrrende uro 

Uro, der forstyrrer undervisningen, er et stort problem i skolen. Men når vi griber ind, bør vi først forstå, hvordan uroen er et problem, og hvorfor der er uro. 

Det er ikke blot i Danmark, men også i en række andre, især vestlige lande, at undervisningsforstyrrende uro udgør et stort problem i skolen. Det går ud over elevernes læring og trivsel, det går ud over lærernes arbejdsglæde, og det er en del af forklaringen på, at mange lærere opgiver lærergerningen.

I ’Pædagogisk indblik’ gives et overblik over forskningen i undervisningsforstyrrende uro, og der dykkes ned i en række temaer, bl.a. hvad kan man forstå ved uro, hvorfor er uro et problem og for hvem, hvor udbredt er problemet. Forskningsoversigten omtaler også forskellige tiltag til at reducere uroen, fx forskellige klasseledelsessystemer, forholdet mellem ris og ros i undervisningen og egentlige pædagogiske virkemidler

Læs mere om Pædagogisk indblik og undervisningsforstyrrende uro i skolen her.

Kreditering

Pædagogisk indblik er udgivet af DPU og Nationalt Center for Skoleforskning i samarbejde med Aarhus Universitetsforlag. Hver udgave af Pædagogisk indblik er skrevet af forskere fra DPU og Aarhus Universitet, der selv forsker i det emne, udgivelsen omhandler.
 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.