Viden om

Viden Om - Stavning og staveundervisning med særligt fokus på elever i stavevanskeligheder, herunder ordblinde elever

Elever i læse- og skrivevanskeligheder kæmper ofte med stavning. Fagprofessionelle i grundskolen kan styrke elevernes stavefærdigheder gennem direkte staveundervisning i indskoling, mellemtrin og i udskoling. 

I denne introduktionsvideo kan du få inspiration til, hvordan direkte staveundervisning kan anvendes for at styrke elevers stavefærdigheder.

© Børne- og Undervisningsministeriet

 

Vidensnotat, podcast og cases

Videnspakken indeholder blandt andet et vidensnotat om virkningsfulde greb i staveundervisningen, dialogkort til at styrke staveundervisning på tværs af indskoling, mellemtrin og udskoling samt guides til mulighederne for kompenserende læse- og skriveteknologi (LST) og tilrettelæggelse af staveundervisningen i grundskolen. Nederst på siden findes en podcast.

 

Cases

Du kan desuden finde fire cases med øvelser til at udvikle stavekompetencerne for elever i stavevanskeligheder. 

Materialer

Vidensnotatet indeholder viden om centrale elementer i staveundervisning og virkningsfulde pædagogiske og didaktiske tilgange til staveundervisning. Der er fokus på, hvordan elever i stavevanskeligheder, herunder ordblinde elever, kan støttes til at blive mere sikre stavere.

Dialogkortene er udviklet som et redskab til at støtte fælles faglig dialog og refleksion om stavning og staveundervisning med særligt fokus på elever i stavevanskeligheder, herunder ordblinde elever.

Guiden svarer på, hvordan, hvornår og med hvad, lærere og læsevejledere kan tilrettelægge staveundervisning. Guiden indeholder 12 råd om staveundervisning, som især gælder staveudfordrede elever, herunder ordblinde elever.

Guiden sætter fokus på de muligheder, som kompenserende læse-skriveteknologi kan spille i grundskolens staveundervisning til ordblinde elever.
 

Cases

Brug cases og støttespørgsmål til at udvikle og styrke staveundervisning med særligt fokus på elever i stavevanskeligheder, herunder ordblinde elever.

Casen har fokus på staveundervisning i forlængelse af en læseaktivitet. 

I denne case er fokus på staveundervisning med elementer af spil, bevægelse eller konkurrence. 

Casen her har fokus på variation af staveundervisning.

I denne case er fokus på staveundervisning parallelt med skriveundervisning. 

Viden Om-udgivelser

unpublished

Viden Om-udgivelser

Viden Om-udgivelser er videnspakker, som samler og formidler eksisterende viden og forskning indenfor et bestemt tema eller en pædagogisk problemstilling. Bliv klogere her.


Det skal være nemmere at finde og omsætte forskning og viden i egen praksis. Derfor har Børne- og Undervisningsministeriet udviklet et samlet koncept for forskningsformidling, Viden Om, der er målrettet undervisere og andre praktikere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Formålet er at gøre forskning mere tilgængelig og anvendelig i dagligdagen for lærere, pædagoger og ledere.


En Viden Om-udgivelse består af forskellige materialer, som samler og formidler eksisterende viden og forskning indenfor et bestemt tema eller en pædagogisk problemstilling.

Hver udgivelse fokuserer på at omsætte forskning og viden til konkrete billeder og eksempler på praksis.


I Viden Om-udgivelserne finder du eksempelvis disse materialer:

  • Vidensnotater med en indføring i aktuel forskning indenfor temaet
  • Plakater / Power Point med hovedpointer fra forskning
  • Udviklingsredskaber, der kan igangsætte en systematisk refleksions- og udviklingsproces inden for det aktuelle tema på den enkelte i skole
  • Andre materialer, såsom korte film, speeddrawings, cases eller præsentationer, som kan give konkrete billeder på praksis.

Viden Om er udviklet i samarbejde med praktikere. Ligeledes er materialerne i en Viden Om afprøvet og kvalitetssikret af lærere og andre faglige eksperter.


Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.