Innovation og entreprenørskab

At tænke nyt, at skabe og at iværksætte er nøgleord i arbejdet med innovation og entreprenørskab.

Der findes tre tværgående temaer i folkeskolens fag; sproglig udvikling, it og medier og innovation og entreprenørskab. I arbejdet med innovation og entreprenørskab er der fokus på idéudvikling, proces og produkt. Gensidige relationer mellem mennesker, natur og samfund og de tilhørende interessemodsætninger og problematikker er centralt. 

Innovation og entreprenørskab i fysik/kemi har til formål at udvikle elevernes kompetencer til at skabe, udvikle og handle på en naturfaglig baggrund. Innovative, skabende og produktrettede processer lader sig naturligt udfolde i fysik/kemi, både som en integreret del af den vanlige fagundervisning og i form af særlige undervisningsforløb, hvor innovationsprocessen fra idé eller mulighed til realisering gennemløbes. Særligt for fysik/kemi gælder det, at der er et helt færdigheds- og vidensområde, nemlig produktion og teknologi, der i særlig grad lægger op til innovation og entreprenørskab.

Læs om arbejdet med innovation og entreprenørskab i undervisningen.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.