It og medier

Elevernes udvikling af digitale kompetencer er et centralt element i undervisningen i fysik/kemi.

Der findes tre tværgående temaer i folkeskolens fag; sproglig udvikling, it og medier og innovation og entreprenørskab. Inden for temaet it og medier er der fire elevpositioner: Den kritiske undersøger, den analyserende modtager, den kreative og målrettede producent og den ansvarlige deltager.

Anvendelsen af it og medier kan understøtte læreprocesserne i forbindelse med undersøgelse, modellering, perspektivering og kommunikation. Her kan eleverne søge ny viden, sammenholde data fra deres undersøgelser eller arbejde med digitale modeller. Ved arbejdet med it og medier udvikles elevernes kritiske stillingtagen til kilders anvendelighed og begrænsninger i forhold til egne naturfaglige problemstillinger og spørgsmål. Undervisningen indeholder elevernes mulighed for at være kritisk undersøgende, analyserende modtagere, kreative producenter og ansvarlige deltagere.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.