Naturvidenskabsstrategien

Naturvidenskabsstrategien har fokus på blandt andet udvikling af materialer og forløb til kompetenceudvikling af lærere, forsøg med teknologiforståelse som et helt nyt fag og faglighed og udvikling af en Naturvidenskabens ABC.

Naturvidenskabens ABC skal være med til at skabe en rød tråd i uddannelsessystemet. Initiativerne i den nationale naturvidenskabsstrategi skal understøtte, at flere børn og unge får lyst til at gå den naturvidenskabelige vej. Undervisningen i naturfagene i grundskolen er afgørende for at skabe og bevare interessen for naturvidenskab, og derfor er flere af initiativerne i strategien målrettet grundskolen.

Læs mere om strategien på temasiden på emu: Naturvidenskabsstrategien

 

Naturvidenskabsstrategien indeholder fem konkrete indsatsområder

1. Styrket motivation og faglig fortælling
2. Fagligt og didaktisk endnu dygtigere lærere
3. Kontinuerlig faglig fornyelse af naturvidenskabelige fag
4. Styrket talentudvikling og nye teknologiske muligheder
5. Lokal prioritering, faglige netværk og samarbejde

Disse indsatsområder skal være med til at indfri målsætningerne om, at flere børn og unge skal interessere sig for naturfag i folkeskolen og vælge naturvidenskaben til, når de vælger ungdomsuddannelse.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.