Redskab

Undervisning i ytringsfrihed

Find inspiration og støtte til at udvikle eller bevare et godt arbejds- og undervisningsmiljø med ytringsfrihed for både lærere og elever.

Ytringsfrihed er en af grundpillerne i et demokrati

Ytringsfrihed sikrer, at alle har mulighed for at udtrykke deres mening, og ytringsfrihed giver det bedste grundlag for en demokratisk debat.

Ytringsfrihed er især vigtig for mindretallet, idet de magthavende instanser på grund af deres magtposition ikke på samme måde har brug for beskyttelse af ret til ytring.

 

Hvordan kan du undervise i ytringsfrihed?

Kompleksiteten omkring ytringsfrihed er en af grundene til, at eleverne skal arbejde med temaet i undervisningen.

  • Du kan undervise om ytringsfrihed, hvor eleverne får viden om temaet.
  • Du kan undervise gennem ytringsfrihed, hvor eleverne eksperimenterer med grænserne for deres egen ytringsfrihed.
  • Du kan undervise for ytringsfrihed, hvor eleverne arbejder med de færdigheder, som er nødvendige for at kunne respektere andres ret til ytringsfrihed.

Ytringsfrihed er således både et emne i undervisningen, men også en grundlæggende værdi i skolens arbejde som sådan og i relationerne mellem eleverne og deres lærere og skoleledere.

I det følgende peges på en række materialer, der kan inspirere til undervisningen.

 

Materialer, der relaterer sig til ytringsfrihed

På emu.dk er der en artikel og undervisningsforløb, som både giver perspektiv på den illegale presse i Danmark under besættelsen og behandler de didaktiske og pædagogiske perspektiver i arbejdet med denne i undervisningen. En elevvendt podcast beretter ligeledes om den illegale presse.

Artikel og podcast er til grundskole og ungdomsuddannelser, mens forløbet er henvendt til udskolingen.

Artikel: De illegale blade - mellem modstand og samarbejde

Forløb: Din guide til de illegale blade

Podcast-serien Befrielsen

 

Tema og undervisningsmateriale om ytringsfrihed på menneskeret.dk

På menneskeret.dk findes der øvelser til udskolingen med temaet ytringsfrihed.

Eleverne kan blandt andet arbejde med rettigheder og pligter for borgere i Danmark og træne at udtrykke holdninger igennem bevægelsesøvelser og rollespil.
 

Undervisningsmateriale om ytringsfrihed på amnesty.dk

På amnesty.dk findes et undervisningsmateriale med temaet ytringsfrihed til udskolingen.

Materialet rummer en række ressourcer, der samlet set skal bidrage til elevernes refleksion over egne rettigheder og handlemuligheder.
 

Forløb om ytringsfrihed på DEO.dk

DEOundervisning har et forløb til udskolingen med fokus på ytringsfrihed.

I forløbet indgår konkrete øvelser til eleverne og relevante online ressourcer.
 

Fire videoer og undervisningsaktiviteter på nexuslearning.dk

Nexuslearning.dk har et undervisningsmateriale, der består af fire dokumentarfilm og en didaktisk vejledning.

Forløbet er målrettet de gymnasiale uddannelser, men kan med nogen tilpasning også bruges i undervisningen i 9.-10. klasse.
 

Terrorlove og Muhammed-krise, 2001-2006 på danmarkshistorien.dk

På danmarkshistorien.dk findes et tema om terrorlove og Muhammedkrisen. Her kan man få viden om omlægning af udenrigs- og sikkerhedspolitik, antiterrorlove og Muhammedkrisen.

Temaet er ikke didaktiseret, men kan bruges som indhold i historie og samfundsfag på grundskole og ungdomsuddannelser.
 

Trykkefrihed 1750-1849 på danmarkshistorien.dk

Danmarkshistorien.dk byder også på et tema om trykkefrihed i periode 1750-1849. Temaet beskriver trykkefrihedsspørgsmålet i Danmark gennem hundrede år. Temaet oplyser om trykkefrihedslovgivning, den offentlige debat og væsentlige begivenheder knyttet til trykkefrihedsspørgsmålet.

Temaet er ikke didaktiseret.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.