Forløb

Forhindringsløb - en disciplin i atletik med Anna Emilie Møller

Udskoling: I dette gæstelærerforløb underviser forhindringsløberen Anna Emilie Møller i løbeteknik og løbeøkonomi. Hun giver gode råd, illustrerer øvelser og fortæller om sin karriere og rollen som OL-løber.

Forløbet er udviklet til idræt.
Forløbet er målrettet elever i udskolingen.

 

Hele forløbet kan gennemføres online eller ved fysisk fremmøde på 6 lektioner.

© Børne- og Undervisningsministeriet

Forløbet retter sig mod de tre kompetenceområder i idræt: alsidig idrætsudøvelse, idrætskultur og relationer samt krop, træning og trivsel. Forløbet har særligt fokus på løb, spring og kast samt fysisk træning. Eleverne får desuden mulighed for at arbejde med sundhed og trivsel og med betydningen af motivationsarbejde.

Med afsæt i forhindringsløb åbner forløbet også op for, at eleverne arbejder bredere med idræt og idrætskultur i samfundet og med forskellen mellem individuelle og holdbaserede discipliner.

Formålet med forløbet er desuden at løfte elevernes læring, motivere dem og styrke deres trivsel med undervisning af en gæstelærer, der er en faglig kapacitet på sit felt.

 

Forudsætninger, form og indhold

I gæstelærerforløbet ’Forhindringsløb - en disciplin i atletik’ med forhindringsløber Anna Emilie Møller får eleverne viden om teknik, koordination og rytme samt om livsstil og om den dedikation, der skal til for at blive blandt de allerdygtigste. Forløbet lægger desuden op til, at eleverne arbejder med forskellige idrætskulturer og undersøger forskelle mellem forskellige idrætsgrene.

Forløbet inviterer til, at eleverne bevæger sig og tager ved lære af Anna Emilie Møller, der giver sine perspektiver på, hvordan man fastholder motivationen til at træne.

Gæstelærerforløbet er bygget op om fire videoer med forhindringsløberen Anna Emilie Møller. Til hver video er der tilknyttet en række aktiviteter, som læreren kan igangsætte med eleverne.

Forløbet giver viden om teknik, koordination og rytme samt om livsstil og om den dedikation, der skal til for at blive blandt de allerdygtigste. Forløbet lægger desuden op til, at eleverne arbejder med forskellige idrætskulturer og undersøger forskelle mellem forskellige idrætsgrene.

 

Tilrettelæggelse

Alle videoer findes samlet via dette link - brug linket, når eleverne skal se videoerne, så undgår de at skulle forholde sig til teksten her på siden.

Forløbet kræver:

  • Inden- eller udendørs løbebane
  • Hække, bomme, skamler eller andre genstande, som kan passeres
  • Løbe- og træningsapps
  • Kamera til at videodokumentere (eventuelt telefon eller tablet med kamera).

 

Det er en fordel, hvis læreren i forvejen har viden om løb og spring og om de teknikker, som er essentielle for at kunne opnå en god teknik og effektivitet. En viden, læreren eventuelt kan anvende til forud for forløbet at definere centrale begreber, som eleverne kan stilladseres med undervejs gennem forløbet. Det kan være begreber som kondital, udholdenhed og muskelstyrke.

Læreren kan indlede forløbet med at aktivere elevernes forforståelse - eksempelvis ved at spørge til deres egne løbeerfaringer og deres kendskab til Anna Emilie Møller. Dernæst kan læreren invitere eleverne til at reflektere over, hvordan der i forskellige idrætsgrene er forskellige kulturer. Det kan bidrage til at sprog- og begrebsliggøre idrætsfaget i klassen.

Læreren kan overveje at gennemføre forløbet to gange i løbet af et skoleår for at kunne iagttage udvikling i elevernes motivation og løbeøkonomi.

Hvis forløbet gennemføres som fjernundervisning, kan aktiviteterne gennemføres i tilpasset form. Eleverne kan eksempelvis øve spring i hjemmet - her skal læreren dog være opmærksom på, at eleverne ikke finder genstande, som er for høje eller for farlige at passere.

Den uddybende lærervejledning, der findes øverst på siden, rummer konkret inspiration til, hvordan der kan undervises med udgangspunkt i de enkelte videoer.

 

Forløbets opbygning

Gæstelærerforløbet består af fire faser, der er bygget op om fire videoer.

 

Video 1: Forhindringsløb - en disciplin i atletik

© Børne- og Undervisningsministeriet

I denne video fortæller Anna Emilie Møller om sin sport. Hun forklarer blandt andet, hvad 3.000 meter forhindringsløb går ud på, og hvad forskellen er i forhold til for eksempel basketball, som Anna Emilie Møller har spillet i en lang årrække. Hun kommer herunder ind på forskellen mellem individuel sport og holdsport.

Forud for, at eleverne ser videoen, kan læreren give et oplæg om atletik som en idrætsgren med flere forskellige discipliner, der alle centrerer sig om løb, kast og spring. Derefter kan eleverne se videoen, inden læreren kan sætte dem i gang med at undersøge og reflektere over forhindringsløb, forskelle mellem forskellige idrætsgrene og forskelle i holdsport og individuelle idrætsgrene.

 

Video 2: Øvelser med inspiration fra atletik

© Børne- og Undervisningsministeriet

I denne video er Anna Emilie Møller taget ud på sin træningsbane. Her viser hun de hække, der springes over i hækkeløb, og hun fortæller, at koordination er vigtigt for at holde en rytme. Herefter viser hun små øvelser, som eleverne selv kan udføre.

Som forberedelse til aktiviteten kan læreren finde hække, bomme eller andre genstande, som eleverne kan springe over. Herefter kan læreren igangsætte øvelserne, som Anna Emilie Møller viser i videoen. Til sidst i videoen viser Anna Emilie Møller, hvordan man korrekt passerer hække i et hækkeløb. Dette kræver en del øvelse. Læreren kan vurdere, om eleverne kan gennemføre denne øvelse.

På baggrund af videoen kan læreren også igangsætte andre aktiviteter, som fokuserer på teknik, koordination og rytme.

 

Video 3: Rutine og motivation

© Børne- og Undervisningsministeriet

I denne video fortæller Anna Emilie Møller om de rutiner, hun har inden et løb. Hun fortæller, hvordan hun forbereder sig, og hvordan hun holder sin motivation oppe. På baggrund af videoen kan eleverne arbejde med mental parathed, fysisk træning og motivation.

Lærervejledningen indeholder aktivitetsforslag som interviews om løbe- og bevægelsesvaner og motivation og afprøvning af løbeapps.

 

Video 4: Gode råd til at komme i gang

© Børne- og Undervisningsministeriet

I denne video fortæller Anna Emilie Møller om løbeøkonomi, det vil sige om at løbe effektivt med optimal brug af energi. Anna Emilie Møller giver også gode råd til, hvordan eleverne selv kan komme i gang med at løbe. På den baggrund kan læreren igangsætte aktiviteter, som handler om at komme i gang med løb.

Afslutningsvis kan eleverne planlægge forskellige løbeaktiviteter for de øvrige årgange på skolen, som eksempelvis kan komme i anvendelse til Skolernes Motionsløb.

 

Evaluering

Forløbet kan evalueres undervejs og som afslutning. Undervejs kan eleverne dokumentere deres aktiviteter og træning, for eksempel ved hjælp af videooptagelser. Dokumentationen kan bruges i den afsluttende evaluering, hvor eleverne kan reflektere over, hvad der motiverer dem til at løbe, om det har ændret sig, og hvad det har gjort at udføre løbeaktiviteterne sammen med en makker.

Hvis der findes kvantitative data på elevernes løb såsom tid eller afstand, kan eleverne indsætte dette i et skema for hele klassen, så eleverne kan se klassens udvikling fra start til slut i forløbet.

 

Links til yderligere inspiration

Læs mere om Dansk Atletiks træningstilbud til børn og unge

Find information om Skole OL på skoleol.dk

Find information om OCR (Obstacle Course Racing) hos nordicrace.dk

Find inspiration i den nye rapport ’Danskernes bevægelsesvaner og motiver for bevægelse’ hos SDU

Find tematekster til idræt og samfund hos skoleidræt.dk

Find forskellige test til beregning af kondital på motion-online.dk

Læs mere om Borg-skalaen (intensitet- og anstrengelsesskala) hos motionsplan.dk

Kreditering

Det digitale gæstelærerforløb er udarbejdet af Rambøll Management Consulting, VIA University College, Københavns Professionshøjskole, Syddansk Universitet, Operate og Heartbeats for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.