Artikel

Sæt spot på elevernes billeddeling i udskolingen

Her finder du forslag og redskaber, der kan være med til at sætte en ramme for en dialog med dine eleverne om, hvordan de skal håndtere deling af krænkende materiale.

De bliver opmærksomme på, hvornår en digital handling er krænkende og bliver opfordret til at opstille konkrete forslag til, hvordan de kan handle etisk korrekt og forsvarligt.

Hvilke konsekvenser har uhensigtsmæssig billeddeling? Hvad kan man gøre for at forhindre at private og intime billeder bliver spredt på nettet? Disse og andre spørgsmål møder eleverne i deres dagligdag. Som voksne har vi ansvaret for, at gøre eleverne opmærksomme på betydningen af privatliv og samtykke samt klæde dem på til at handle ud fra denne viden.

Herunder finder du tre konkrete forslag til materialer, der giver indsigt i viden om og  oplæg til debat diskussioner billeddeling på nettet.

1. Billeddeling fra DR Skole i samarbejde med Sex og Samfund
Undervisningsmaterialet, som er udarbejdet af dr.dk i samarbejde med Sex og Samfund, egner sig til at sætte fokus på, hvad det vil sige at dele billeder uden samtykke, og hvilke konsekvenser det har for dem, der er indblandet. Materialet består af tre opgaver, som kan bruges til et samlet forløb. Til hver opgave hører en række diskussionsspørgsmål, som tager afsæt i korte klip fra DRs klipsamling. Eleverne kan blandt andet udarbejde kampagnemateriale om konsekvenserne ved billeddeling uden samtykke. Materialet  kan inddrages i fagene sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab samt dansk. For at kunne tilgå materialet kræves UNI-login.

2. Udfordringer på nettet fra DR Skole i samarbejde med Sex og Samfund
Undervisningsmaterialet, der er udarbejdet af dr.dk i samarbejde med Sex og Samfund, egner sig til at sætte fokus på rettigheder og krænkelse af privatlivet på nettet. Når eleverne arbejder med dette materiale, opnår de viden om deres egne rettigheder på nettet. De vil gennem diskussion af etiske aspekter ved adfærd og kommunikation på nettet kunne opstille ideer til, hvordan de selv kan forebygge og forhindre udfordringer på nettet.
Materialet  kan inddrages i fagene sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab samt dansk. For at kunne tilgå materialet kræves UNI-login.

3. Samtale om krænkende billeddeling fra DCUM
Dialogværktøjet, der er udarbejdet af Dansk Center for Undervisningsmiljø
består af en række samtalekort med cases og refleksionsspørgsmål, som får eleverne til at reflektere over egen brug af sociale medier. Formålet er, at eleverne sammen skaber principper for egen adfærd på nettet. Principperne skal hjælpe med at forebygge krænkelser og mobning på sociale medier.
Materialet kan inddrages tværfagligt.

 

Opsamling i teamet

Del med dit teamet, hvordan du har taget temaet ‘billeddeling’ op med eleverne, fx:

  • hvad materialerne foreslået ovenfor berører, og hvordan de er blevet inddraget
  • hvordan eleverne har arbejdet med og responderet på arbejdet med temaet
  • hvorledes de aktiviteter eleverne har været igennem samlet set bidrager til, at eleverne trygt kan drøfte de udfordringer, som kan ligge i billeddeling
  • om der aktuelt er behov for en yderligere indsats i forhold til emnet

 

Kreditering

Artiklen inddrager Billeddeling og Udfordringer på nettet begge fra DR Skole i samarbejde med Sex og Samfund og dialogværktøj udarbejdet af Dansk Center for Undervisningsmiljø, 2017.

Artiklen er skrevet af af Danièle Eychenne, pædagogiske konsulent ved CFU/KP - December 2018.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.