Artikel

Praktiske oplysninger om konkurrencen

Her finder du alle de praktiske oplysninger om konkurrencen: Læs blandt andet om baggrunden for Cybermissionen, nøgledatoer, og tilmelding.

Styrelsen for It og Læring og politiet lancerer i oktober en national konkurrence for landets mellemtrins- og udskolingselever, hvor eleverne på en kreativ og lærerig måde får viden om aktuelle og nærværende it-sikkerhedsudfordringer som eksempelvis passwordhåndtering, digital bedrageri, digitale fodspor, grooming og andre faldgruber. Hensigten er, at eleverne bliver bedre til at passe på sig selv, deres data på nettet og deres digitale enheder.

Vinderne af Cybermissionen (hhv. én klasse på mellemtrinnet og én klasse i udskolingen) får overrakt et præmiebevis og bliver kåret som årets cyberhelte, skolen får også et stempel til deres hjemmeside, hvor der står at de er vinder af Cybermissionen. Derudover vinder holdet en præmie. Hvad præmien er, opdateres senere.

 

Tilmeld din klasse

Du kan tilmelde dig konkurrencen indtil den 8. december (obs. efter den 22. november udsender vi ikke længere klassesæt med plakater og diplomer)

 

Tilmeld dig Cybermissionen

 

Vi opfordrer til, at forældrene orienteres om konkurrencen og om muligheden for at eleverne, som en del af undervisningen, optræder i en video, der sendes ind til ministeriet og Rigspolitiet. Vær opmærksom på, at når eleverne er under 15 år, er forældrene det databeskyttelsesretlige subjekt og derfor er det dem, der skal godkende, at videoer hvor deres børn deltager, sendes ind til konkurrencen.

Videoerne vil efter upload ikke blive offentliggjort og er udelukkende synlige for udvalgte personer i Styrelsen for it og læring og hos Rigspolitiet. Vinderne af konkurrencen vil blive kontaktet særskilt og adspurgt om tilladelse forud for en eventuel offentliggørelse af deres video.

 

Hvornår?

Konkurrencen løber fra 1. oktober til 8. december. Mulighed for upload af elevpræsentationer åbner den 1. november. Den tilmeldte lærer vil modtage login-oplysninger til uploadsmodulet inden den 1. november. Vinderne kåres senest i januar og vil få direkte besked inden offentliggørelse.

 

Hvad?

Siden her opdateres med alt, hvad du skal bruge for at deltage i konkurrencen, blandt andet: 

  • En lærervejledning med vejledende lektionsplan
  • Powerpoint præsentation med forløbet, som kan bruges direkte i undervisningen
  • En række cases med tilknyttede missioner inden for it-sikkerhed, herunder elevark til udprint
  • En innovations- og designmodel, som kan anvendes til udvikling af løsninger på ovenstående cases inklusiv hjælpevideoer til eleverne
  • Begrebs- og øvelsesplakater
  • Diplomer til udprint
  • Henvisninger til undervisningsmaterialer om it-sikkerhed og databeskyttelse
  • Mulighed for upload af elevernes videopræsentationer

Undervisningsforløbet er tværfagligt og der skal afsættes minimum 15-20 lektioner. Dog kan forløbet tilpasses lokale ønsker (skaleres op eller ned) og kan således placeres i faste moduler eller i en emneuge, hvor lektionsantallet evt. kan udvides – det er erfaringerne fra tidligere år at dette er at foretrække for at komme ordentligt i dybden med emnet.

 

Har du spørgsmål?

Kontakt Eva Marie Ottow i Styrelsen for IT og Læring

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.