Find Fælles Mål, læseplan og vejledning for kristendomskundskab i 10. klasse samt generel information og inspiration på fagets hovedside: Kristendomskundskab i grundskolen