Artikel

Fagdialogkort til kristendomskundskab

Fagdialogkortene er et understøttende værktøj til lærere og vejledere. Kortene indeholder spørgsmål, der sætter fokus på, hvordan faghæftet kan anvendes til fælles refleksion om undervisningen i faget.

Sådan kan dialogkortene bruges

Fagdialogkortene kan for eksempel bruges på møder mellem fagkollegaer, hvor I ønsker at drøfte undervisningen og det faglige indhold i jeres fag. I kan udvælge enkelte dialogkort til at drøfte en særlig tematik i faget, eller I kan gennemgå alle spørgsmålene ét ad gangen. Fagdialogkortene tager ligesom faghæftet afsæt i de færre bindinger i Fælles mål.

 

Når I anvender fagdialogkortene, kan det være en god idé at:

 • medbringe faghæftet til drøftelsen og slå op i det, når det giver mening i forhold til de enkelte dialogkort. 
 • at udvælge et eller flere dialogkort, som I skal drøfte, på forhånd. 
 • vælge én, der står for at rammesætte, hvordan drøftelsen ud fra dialogkortene skal forløbe, og som eventuelt står for at fortælle om ændringerne i Fælles Mål, læseplaner og undervisningsvejledninger.

Overvej eventuelt, hvordan I kan inddrage ledelsen i arbejdet med at udvikle undervisningen i jeres fag.

                                                                                                                                        

Materialer

Find de relevante materialer her:

 

Vejledning

Opstår der behov for vejledning om indholdet i faghæftet kan I altid spørge ministeriets læringskonsulenter til råds på Børne- og Undervisningsministeriets faglige vejledningsforum emurespons.dk

 

Spørgsmål fra dialogkort til kristendomskundskab

 • Hvordan anvender vi faghæftet som led i årsplanlægningen og den løbende tilrettelæggelse af undervisningen?
   
 • Hvad er det vigtigt at sætte fokus på i undervisningen for, at eleverne opnår de ønskede kompetencer i kristendomskundskab?
   
 • Hvordan arbejder vi med evaluering af undervisningen og feedback til eleverne? Få inspiration til, hvordan der kan arbejdes med evaluering i faghæftet s. 63.
   
 • Hvordan kan faghæftet understøtte vores valg af indhold/undervisningsmaterialer i kristendomskundskab?
   
 • Samarbejder vi med de andre kulturfag i arbejdet med at bruge kilder i undervisningen? Hvordan – og hvor kunne vi evt. styrke dette samarbejde? Se fx s. 62 i faghæftet om brug af kilder.
   
 • Hvordan arbejder vi med at sikre en rød tråd fra 1.-9. klasse i undervisningen i kristendomskundskab? Se fx oversigten over kompetencemål på s. 8 i faghæftet.
   
 • Bringer vi aktuelle kontroversielle emner op i undervisningen i kristendomskundskab? Hvilke faglige/pædagogiske udfordringer kan det bringe med sig?
   
 • Hvordan kan vi gennem vores egne tilgange til undervisningen udfordre konsensus og gøre plads til forskellige perspektiver på undervisningens emner? Se fx s. 62 i faghæftet om brug af kritisk tænkning. 
   
 • Hvordan kan vi gennem undervisningen understøtte elevernes sproglige udvikling fra at bruge hverdagsbegreber til fagbegreber? Se fx s. 45 i faghæftet om sproglig udvikling.
   
 • Hvordan trækker vi bedst på vores forskellige kompetencer på tværs af kulturfagene – her på vores skole – og evt. bredere i kommunen?

 

Kreditering

Materialet er udviklet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Siden er opdateret 16. november 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.