Forløb

Mål med micro:bit med Sofie Østergaard

Mellemtrin: Digitale devices kan måle vores bevægelser. I dette forløb viser TV-vært Sofie Østergaard, hvordan en skridttæller fungerer, og hvordan man omsætter matematisk viden til simpel programmering.

Forløbet er udviklet til matematik.

Forløbet er målrettet elever på mellemtrinnet.

 

Hele forløbet kan gennemføres online eller ved fysisk fremmøde på 4 lektioner.

© Børne- og Undervisningsministeriet

Forløbet fokuserer på kompetenceområderne matematiske kompetencer og geometri og måling. I forløbet arbejdes med geometriske metoder og beregning af enkle mål i forbindelse med måling af radius og omkreds.

Eleverne skal gennem undersøgelse, dataopsamling samt statistisk behandling af data skabe grundlag for at undersøge sammenhængen mellem programmering og de resultater, som målingerne viser. Forløbet lægger således op til, at eleverne skal anvende matematiske regler og formler samt skabe en sammenhæng mellem teori og praksis.

Formålet med forløbet er desuden at løfte elevernes læring, motivere dem og styrke deres trivsel med undervisning af en gæstelærer, der er en faglig kapacitet på sit felt.

 

Forudsætninger, form og indhold

I dette forløb møder eleverne Sofie Østergaard, som er TV-vært på Danmarks Radio – blandt andet på Ramasjang og Ultra. I 2018 var hun vært på serien ”Nørd - ultra:bit”, som blandt andet satte fokus på programmering af micro:bit.

Gæstelærerforløbet er bygget op omkring fire videoer med Sofie Østergaard. Til hver video er der tilknyttet en række aktiviteter. Forløbet indeholder klassediskussioner, gruppearbejde og udendørs aktiviteter.

Eleverne lærer om matematikken bag de data, som deres telefoner og ure skaber. Eleverne skal arbejde med at måle og indhente data om skridtlængde og afstande ved at programmere en micro:bit og teste, om den virker i praksis.

 

Tilrettelæggelse

Alle videoer findes samlet via dette link - brug linket, når eleverne skal se videoerne, så undgår de at skulle forholde sig til teksten her på siden.

Mange af aktiviteterne i gæstelærerforløbet forudsætter, at eleverne har adgang til micro:bit, computere og internet. Hvis skolen ikke ligger inde med micro:bits ikke, er det muligt at låne sæt med micro:bits CFU. Der er også aktiviteter i forløbet, som kan gennemføres uden micro:bits, for eksempel måling af egen skridtlængde, arbejde med variabler og måling af omkreds.

Der skal være mindst én micro:bit til hvert makkerpar. Derudover skal der bruges velcrobånd til at fastgøre micro:bits med batteri på ankel eller cykelhjul. Programmering af micro:bits foregår ved hjælp af MakeCode.

Forløbet er opbygget, så eleverne arbejder i makkerpar eller tremandsgrupper. Det vil være en fordel, at læreren på forhånd har udpeget områder på skolen, hvor aktiviteter med opmåling af ruter til skridttælling og tilbagelagt distance på cykel skal foregå. Der skal bruges Makecode software. Læreren kan finde en kort videointroduktion til Makecode og micro:bit ved at søge på ”programmering og micro:bit for begyndere” på YouTube.

Undervisningen kan gennemføres som fjernundervisning, hvis eleverne får en micro:bit med hjem. Eleverne skal desuden kunne tilgå fælles ressourcer online som for eksempel skema til at registrere resultater. Alle aktiviteter med opmåling og optælling af skridt kan fint gennemføres individuelt, men det er vigtigt, at eleverne arbejder sammen via virtuelle platforme om de undersøgelser, opmålinger og beregninger, de laver undervejs.

Den uddybende lærervejledning, der findes øverst på siden, rummer konkret inspiration til, hvordan der kan undervises med udgangspunkt i de enkelte videoer.

 

Forløbets opbygning

Gæstelærerforløbet er bygget op omkring fire videoer med Sofie Østergaard.

 

Video 1 – Mål med micro:bit

© Børne- og Undervisningsministeriet

 

I videoen introducerer Sofie Østergaard eleverne til micro:bit. Med udgangspunkt i videoen kan læreren facilitere en klassedialog, hvor eleverne reflekterer over måling af skridt og længde.

Herefter kan eleverne teste forskellige digitale skridttællere på deres telefon, ur eller elektroniske skridttællere. Eleverne bliver på den måde bevidste om forskellen på ”virkeligheden” og målingerne.

Eleverne kan så gå en 200 meter lang rute med almindelige skridt og notere, hvor mange skridt de bruger. På den baggrund kan hver elev beregne sin skridtlængde og den gennemsnitlige skridtlængde for klassen eller andre grupperinger. Herefter måles og noteres antallet af skridt med en digital skridttæller. Til sidst kan klassen drøfte resultaterne i fællesskab.

 

Video 2: Hvad kan en micro:bit?

© Børne- og Undervisningsministeriet

 

I denne video fortæller Sofie Østergaard mere om, hvad en micro:bit er. Hun uddyber, hvordan den er bygget op, og at man kan programmere den, for eksempel som skridttæller.

Efter eleverne har set video 2, anbefales det, at læreren også introducerer til MakeCode, som bruges til at programmere micro:bit.

Herefter kan læreren vise eksempler på, hvordan eleverne kan programmere en skridttæller på micro:bit. Læreren kan desuden fortælle om variable, da dette er et centralt begreb i programmering og algebra. Der kan eventuelt igangsættes en opgave, hvor eleverne skal udregne forskellige variabler.

 

Video 3: At indsamle og bearbejde data med en micro:bit

© Børne- og Undervisningsministeriet

 

I video 3 skal eleverne igen ud og være aktive i arbejdet med micro:bit. Sofie Østergaard uddyber i videoen, hvordan man kan programmere en skridttæller. Herefter går hun en tur i studiet og undersøger i praksis, om skridttælleren har talt korrekt.

Læreren kan med udgangspunkt i videoen arbejde sammen med eleverne om at afprøve micro:bit ved at programmere og tælle skridt med mico:bit. I den forbindelse kan eleverne arbejde med variabler.

Afslutningsvis kan eleverne diskutere resultaterne.

 

Video 4: Brug din cykel i matematik

© Børne- og Undervisningsministeriet

 

I denne afsluttende video skal eleverne forene programmering og matematik med cykler. Sofie Østergaard viser, hvordan en cykel kan bruges til at måle omkreds og længde, og hvordan eleverne kan bruge micro:bit til at måle afstand på en cykel.

Eleverne kan måle omkredsen på et cykelhjul eller noget andet cirkelformet, og de kan beregne, hvor mange omgange hjulet skal tage for at tilbagelægge en kilometer.

På baggrund af den programmering på micro:bit, som eleverne lavede tidligere, kan de nu måle afstand på cykel ved brug af micro:bit.

 

Evaluering

I arbejdet med programmering er det vigtigt, at læreren løbende udfører formativ evaluering på elevernes indsats. Elevernes resultater med micro:bit kan være forskellige, så det er vigtigt at fremhæve, at det er selve programmeringen, der er central. Mere erfaring med micro:bits og programmering vil give mere præcise resultater.

Eleverne kan opfordres til undervejs i forløbet at billede- og videodokumentere deres undersøgelser og aktiviteter. De kan supplere med forklaringer, spørgsmål og refleksioner, de har gjort sig undervejs. Forløbet kan afsluttes med en evaluering, hvor eleverne præsenterer deres billede- og videodokumentation.

 

Links til yderligere inspiration

Find MakeCode, som bruges til at programmere micro:bit via makecode.microbit.org

Find metertæller til micro:bit på tekforsøget.dk (omdrejningstæller)

Find eksempel på kodeblokke til skridttæller via makecode.microbit.org

Find inspiration til en skridttælleropgave fra ultra:bit-projektet på dr.dk (PDF)

Se en videoguide til at lave en skridttæller med micro:bit på YouTube

Kreditering

Det digitale gæstelærerforløb er udarbejdet af Rambøll Management Consulting, VIA University College, Københavns Professionshøjskole, Syddansk Universitet, Operate og Heartbeats for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.