Artikel

Mine tre favoritaktiviteter til spændende vejledning

”Jeg prøver at møde eleverne, hvor de er – ikke som en bedrevidende, gammel tudse.” Sådan siger UU-vejlederen Torben, som her giver anbefalinger til konkrete aktiviteter, der er lige til at bruge i udskolingen.

Portræt af Torben Lau Florin
© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Torben Lau Florin har været uddannelsesvejleder gennem fire år, de seneste tre år i UU Frederikssund. I sin vejledning trækker Torben blandt andet på sin tidligere erfaring som lærer.

”Som vejleder er jeg nysgerrig på det livslange potentiale i karrierelæring: Nu og her giver karrierelæring de unge et trygt fundament at træffe deres uddannelsesvalg ud fra. På livets lange bane er karrierelæring også et vigtigt værktøj til at håndtere læring og arbejde i alle de forandringer og overgange, vi møder undervejs,” siger Torben.

Her giver han sine tre bedste anbefalinger til at aktivere eleverne med konkrete materialer, der er lige til at bruge.

 

Anbefaling 1: Onlineforløbet Kloge hænder

Det er svært at vælge en uddannelse, man ikke ved noget om. Derfor er aktiviteten ’Kloge hænder’ et brugbart konkret redskab i karrierelæring. Det er et fleksibelt onlineforløb, som giver de unge mulighed for at samarbejde med en medarbejder i en lokal virksomhed om at løse en praksisnær opgave.

Gennem ’Kloge hænder’ opdager de unge, hvad forskellige fag konkret kan bruges til, og hvordan de har udviklet sig og bidrager til samfundsudviklingen. De unge oplever og afprøver det enkelte job gennem mødet med en engageret medarbejder, der brænder for sit fag.

’Kloge hænder’ nuancerer de unges forestillinger om erhvervsuddannelser og viser dem, hvordan en erhvervsuddannelse kan være et attraktivt alternativ til gymnasiet og et solidt trinbræt til mange videregående uddannelser.

Anbefalingen retter sig især mod: Udskolingselever i 8.,9. og 10. klasse. Formen på ’Kloge hænder’ er lige til at gå til som vejleder eller lærer, uden der går alt for meget tid med planlægning og koordinering.

Du finder Kloge Hænder på nvhus.dk.

 

Anbefaling 2: Spiluniverset på karriereguiden.nu

Karriereguidens online spilunivers er et godt redskab i karrierelæring. Gennem motiverende spil og quizzer får de unge styr på ungdomsuddannelserne, taler om praktik og brobygning, gætter job og bliver klogere på deres styrker.

Hele ideen med et spilunivers fungerer og engagerer de unge godt. De leger sig til en brugbar viden om uddannelsesmuligheder, frem for at skulle høre på en voksen, der står og ævler løs.

Spiluniverset er let at blive grebet af og samtidig meget lydbaseret. Så hvis ikke du vil gå lige i abegrotten i zoo, vil jeg varmt anbefale, at du sørger for, at alle har headsets med!

Anbefalingen retter sig især mod: Udskolingselever i 8.,9. og 10. klasse.

Du finder spiluniverset på karriereguiden.nu

 

Anbefaling 3: Filmen Das Handwerk + fotoopgave

Das Handwerk er er en tyskproduceret film, som med et glimt i øjet – og på under tre minutter – viser, hvordan verden ville se ud, hvis ikke mennesker gennem tiderne havde lært håndværk og på den måde bygget og udviklet vores verden.

Humor er en døråbner. Eleverne griner altid, når jeg viser filmen, og så er samtalen åbnet om, hvad vi mennesker kan i verden med viden og håndværk.

Eleverne får endnu mere ud af filmen, hvis du sender dem ud på skolens område bagefter for at finde og fotografere 12 steder, hvor et bestemt job eller erhverv gør en forskel. Det kan være mureren, der har bygget skolen, optikeren der har lavet sekretærens briller, eller gartneren, der har anlagt de grønne områder. Eleverne ser skolen med nye øjne, inspirerer hinanden og begynder hurtigt at reflektere over, hvordan forskellige erhverv gør en forskel i verden.

Anbefalingen retter sig især mod: Udskolingselever i 8.,9. og 10. klasse. Senere kan du også vise videoen til forældrene, så de har en indgang til at tale med deres børn om, hvad de har oplevet.

Du finder filmen på YouTube. Den varer 2 minutter og 20 sekunder.

Siden er opdateret 02. januar 2023 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.