Forskning og viden

Diagnoser og fællesskabende pædagogik

Om fællesskabers betydning for børns udvikling og trivsel.

Tine sætter ord på, hvordan det kan have stor betydning for udviklingen og adgangen til fællesskaber for børn med diagnoser, hvordan de voksne omkring børnene oplever og italesætter diagnoserne.

En vigtig pointe er, at børn – diagnoser eller ej - altid kan flytte sig.

© Børne- og Undervisningsministeriet
Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.