Artikel

Opdateret vejledning om organisering af undervisningen af tosprogede elever

Vejledningen er opdateret og nu kan skoler og kommuner læse nærmere om, hvordan undervisning i dansk som andetsprog af tosprogede elever kan organiseres.

Hent vejledningen på UVM.dk
© Børne- og Undervisningsministeriet

Vejledning om Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever er en opdatering af den seneste udgave fra 2017.

 

En opdateret vejledning

Den opdaterede vejledning er bl.a. udbygget med nogle af hovedpunkterne i de midlertidige særlige regler om pasning og undervisning af fordrevne børn og unge fra Ukraine, der har fået opholdstilladelse efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine (særloven).

Desuden er vejledningen generelt blevet opdateret i forhold til gældende lovgivning.

Læs Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever – en vejledning på uvm.dk

 

Om vejledningen

Vejledningen omhandler organisering af folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog af tosprogede elever. I vejledningen forklares og uddybes bestemmelserne i bekendtgørelsen om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog, og der gives anbefalinger til organiseringen

Denne vejledning har dog også et bredere sigte, idet den blandt andet også berører de alternative undervisningstilbud uden for folkeskolen, som kommunerne kan give tosprogede børn og unge.

Læs mere om Dansk som andetsprog på emu.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.