Artikel

Stop. Tænk. Tjek det

Fake News, nyhedsfeed, ekkokamre, konspirationsteorier, demokrati, Facebook, Instagram og Google - hvordan hænger de sammen? Det kan eleverne arbejde med i undervisningsmaterialet Stop. Tænk. Tjek Det.  

Mål og formål

Materialets formål er at klæde eleverne på til at være kritiske forbrugere af sociale medier. Det sker først og fremmest ved at smide begrebet fake news i skraldespanden og at give en introduktion til begreberne mis-, des- og malinformation, deres karakter, mulig effekt og intentioner bag. Undervisningsmaterialet søger at bidrage til elevernes digitale dannelse ved at sætte fokus på konkrete problemstillinger, som de unge møder i deres hverdag. 

Materialet Stop. Tænk. Tjek er udviklet til ungdomsuddannelserne og til elever i udskolingen i grundskolen og taler ind i fagene samfundsfag og dansk. I forhold til samfundsfag tager materialet udgangspunkt i kompetenceområderne Politik – med fokus på videns- og færdighedsområdet Medier og politik - samt Sociale og kulturelle forhold – med fokus på kompetenceområdet Socialisering.

 

Videoer og podcast 

Med en håndfuld korte explainervideoer og podcastserien ’Digital Detektiv’, der består af syv afsnit af ca. 20 minutters varighed, ønsker materialet at vække elevernes interesse og forståelse for de falske informationer, som de kan møde online. 

I podcastserien følger lytteren en faktatjekker fra TjekDet og faktatjekkerens arbejde med at skille sande og falske nyheder fra hinanden på sociale medier - og generelt i mediestrømmen.

Videoerne kan bruges som udgangspunkt for at rejse refleksioner og skabe debat om sociale medier og falske informationer i grupper eller i klassen.

 

Sådan kan eleverne arbejde med materialet

Når eleverne er blevet indført i udfordringerne med falske informationer (via videoer og podcast), kan de eksempelvis producere mis-, des- og malinformation i grupper og selv være faktatjekkere af klassekammeraternes vildledende historier. 

Find materialet på tjekdet.dk/stop

 

Kreditering

Materialet er blevet til i et samarbejde mellem Tjek Det, Medierådet for Børn og Unge, ENIGMA – Museum for post, tele og kommunikation og FALS – Foreningen af Lærere i Samfundsfag. Indsatsen er støttet af Kulturministeriets Demokratipulje. 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.