Regler og bekendtgørelser

Her finder du viden om regler om bekendtgørelser for SFO og fritidsinstitutioner.

Det er kommunalbestyrelsens opgave at sørge for, at der er de nødvendige klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge i kommunen.

Læs mere om mål, indhold, love og regler på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside. Her findes også information om ansvar, tilsyn, betaling og tilskud: Link til information om SFO og fritidsinstitutioner

Siden er opdateret 30. november 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.