Sproglig udvikling

Sproglig udvikling har fokus på at tale, lytte, læse og skrive.

Ordkendskab er centralt for at kunne udtrykke sig på spansk. Der kan arbejdes ud fra elevernes viden om andre sprog. Undervisningen skal gradvist udvide elevernes ordforråd, så sproget kan bruges aktivt og kreativt. I forlængelse af arbejdet i dansk, engelsk og 2. fremmedsprog lægger undervisningen i spansk også op til at have fokus på teksters formål og struktur for senere selv at kunne afkode og producere tekster på spansk.

Læs mere om arbejdet med sproglig udvikling her.

Redskab til arbejdet med sproglig udvikling

Modellen kan synliggøre de gradvise trin, en skole kan bevæge sig på, hvis den vil arbejde målrettet med elevernes sproglige udvikling. 

Modellen kan bruges til at drøfte, hvor I ser jeres egen skole placeret, og hvordan I kan komme videre med arbejdet med sproglig udvikling fra trin til trin.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.