Artikel

Materialer og ressourcer om LGBT+ til grundskolen

Annette Hildebrand Jensen, der er ekstern lektor ved KP, giver en række eksempler på materialer og øvrige tilbud til inspiration til undervisning med særligt fokus på LGBT+.

 

I nedenstående oversigt indgår materialer med fokus på LGBT+, som kan anvendes i undervisningen i det obligatoriske emne Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (SSF) samt i trivselsarbejdet fra børnehaveklasse til 9. klasse.

 

Fælles Mål, læseplan og vejledning: Faghæfte for sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab på emu.dk.

Artikel: Inspiration til arbejdet med mangfoldighed og LGBT+ i udvalgte fag på emu.dk.

 

I oversigten indgår også eksempler på materialer til skoleledelsen med fokus på skolens organisering, kultur og kompetenceudvikling. Desuden findes eksempler på faglig relevant baggrundslitteratur til lærerne.

Oversigten omfatter både materialer med fokus på LGBT+ generelt og materialer om LGBT+ med særligt fokus på elever med minoritetsetnisk baggrund. 

Materialerne på oversigten kan specifikt anvendes som inspiration til den del af undervisningen, som omhandler mangfoldighed i forhold til køn, krop og seksualitet, der indgår som en del af kompetenceområdet køn, krop og seksualitet i SSF.

 

Undervisningsmaterialer til alle klassetrin

Portal til alle klassetrin

Sex og Samfunds underviserportal og elevsite præsenterer materialer til arbejde med køn og seksualitet. Der er materialer til alle klassetrin, og der er både sammenhængende forløb og enkeltstående aktiviteter. Alt er didaktiseret og direkte brugbart til undervisningen.

Linket her er til underviserportal.dk, hvor didaktiske anvisninger også er tilgængelige.
Site med elevrettede materialer

determinkrop.dk

 

Tekster og materialer om LGBT+ til forskellige klassetrin

Børne- og Undervisningsministeriet står bag materialeplatformen,dk, som udvikles og drives af Styrelsen for It og Læring. Her findes inspiration til både dokumentariske og skønlitterære bøger til frilæsning (ikke klassesæt), hvor kønsidentitet, tolerance og LGBT+ er temaer. Materialerne er til direkte brug for eleverne, og der er ikke lærervejledning med. Søg for eksempel på ”LGBT”, ”seksualitet” eller ”køn”.

materialeplatformen,dk

 

Trivsel for alle

Børns Vilkår har produceret et omfattende materiale til indskoling, mellemtrin og udskoling med mange øvelser, som kan øge den generelle trivsel i klassen. Der er stor variation i typen af aktiviteter, og de kan bruges enkeltvis eller flere i forlængelse af hinanden.

I ”Hjørneøvelser” bygger aktiviteten fra cases fra Børnetelefonen. Cases kan med fordel ændres mere eller mindre, så problematikken mere tydeligt er om børn, som oplever mobning eller diskrimination på grund af køn eller seksualitet som LGBT+-person. 

Find materialet på bornsvilkar.dk

 

Materialer til indskolingen

Pigefnidder og drengestreger 1.-3. kl.

Dette materiale om normer omkring køn og seksualitet til indskolingen er udarbejdet af Sex og Samfund. Det er bygget op omkring en film på ti minutter, hvor børn fortæller om forskelle og ligheder ved drenge og piger. I de tilhørende øvelser er der fokus på, hvilke ”kønnede ord”, vi bruger, når vi taler om og til hinanden, for eksempel ”tøsedreng” ”mandehørm” og ”sladretante”. Der medfølger kopiark, som kan støtte samtalen i klassen. 

Find materialet på underviserportal.dk

 

Vi er alle forskellige

Materialet er et af en række forløb fra Sex og Samfund om ”Rettigheder”. I netop dette forløb skal der arbejdes med ”kroppe” og retten til at se ud, som man gør. Der er film til henholdsvis 0. og 1. kl. og 2. og 3. klasse. Derudover er der arbejdsark til støtte for at forme forskellige kroppe i ler og til at tale om den mangfoldighed, der findes.

Find materialet på underviserportal.dk

 

Materialer til mellemtrinnet

Frihed og frisind

Materialer fra Youglobe består af en række podcast, som handler om frihedsrettigheder, frisind og ligestilling. Podcastene omhandler, hvordan netop de værdier er vigtige, for at alle har mulighed for at leve, som de gerne vil, og være dem, de er.

 

Madison midt imellem

Filmcentralen har skabt dette filmforløb til mellemtrinnet i dansk og SSF. Omdrejningspunktet er filmens hovedperson, den 12-årige Madison, som ikke kan se sig selv passe ind i de eksisterende normer for, hvad en pige kan og vil. Eleverne skal arbejde med kønsnormer, og målet er at udvikle empatiske kompetencer og socialt ansvar. Der er kopiark til forløbet.

Find materialet på filmcentralen.dk

 

Køn og mangfoldighed

Dette forløb fra Sex og Samfund om køn og mangfoldighed er til mellemtrinnet. Forløbet knytter sig til dansk eller historie samt SSF. Formålet med forløbet er, at eleverne bliver styrket i at kunne samtale om køn, kønsidentitet og mangfoldighed.

Find materialet på underviserportal.dk

 

Materialer til udskolingen

Sæt spot på homofobi med din klasse

Formålet med dette undervisningsmateriale til udskolingen fra Amnesty International er at give redskaber til at forebygge og håndtere barrierer for et ligeværdigt fællesskab i klassen. Det er sigtet, at eleverne får bevidsthed om - og handlekompetencer i forhold til - menneskerettigheder, homofobi og ligebehandling.

Øvelserne i undervisningsmaterialet kan bruges forløb med 1-3 lektioner og uafhængigt af hinanden.

Find materialet på amnesty.dk

 

LARM for LGBT-rettigheder

LGBT+ Danmark, LGBT+ Ungdom, Sabaah og Ungdomsbyen har sammen udviklet en gratis, online mediepædagogisk undervisningspakke til udskolingselever, som skal lære mere om køn og normkritik.

Pakken er introducerende til kønsidentitet, rettigheder og religion, og indeholder animationsfilm om normbrud samt multimodale opgaver med billeder, lyd og tekst.

Find undervisningspakken på lgbt.dk

 

Fokus på seksualitet -”Det går nok over”

Dette er et eksempel på en LGBT+-relevant film fra Filmcentralen, der kan bruges i undervisningen i dansk, samfundsfag og SSF i udskolingen.

Filmen handler om unge og homoseksualitet. Filmen følger tre piger, der tiltrækkes af piger, i deres store beslutning om at stå frem med deres seksualitet. Der er undervisningsmateriale til filmen.

Find filmen og materialet på filmcentralen.dk

 

Podcast med ”historier fra samme side”

Podcastserie fra Levende Menneskerettigheder/Human Rights in Action. De første tre afsnit tager udgangspunkt i tre unges personlige fortællinger om livet som LGBT+-person i Danmark anno 2018. Det fjerde afsnit er brudstykker fra de øvrige afsnit sat sammen med en speaket rundtur i indre København, hvor centrale nedslagspunkter i LGBT+-historie bliver formidlet.

Materialet er brugbart i samfundsfag, historie og SSF i udskolingen.

Find podcastserien på dilemmademokratiet.dk

 

Hvordan hænger LGBT+ og menneskerettigheder sammen?

Undervisningsmaterialet fra Amnesty International sætter fokus på samfundets normer og forskelsbehandling. Øvelserne i materialet inddrager elevernes egne oplevelser og tanker om seksualitet, køn, religion, familie, diskrimination og normer i samfundet. Der tages afsæt i filmen Misfits, som følger tre amerikanske teenagere, der springer ud som homoseksuelle i det konservative og religiøse bibelbælte i USA. Der er introduktion til læreren først i materialet samt i forbindelse med hver enkelt øvelse.

Find materialet på amnesty.dk

Filmen kan streames gratis på filmcentralen.dk

 

Oplæg, workshops og teater

Sabaah

Sabaah tilbyder workshops til elever i udskolingen og det pædagogiske personale på skoler i og omkring København. Workshops har til formål at gøre elever og personale bedre i stand til at skabe inkluderende fællesskaber med særligt fokus på minoritetsetniske LGBT+-elever. I nogle regioner er der tilskud til besøget, og ellers koster det 3500 kroner.

Læs mere på sabaah.dk

 

Zeppelin

Teatret Zeppelin tilbyder dramaworkshops til udskolingen i Storkøbenhavn og i hele landet (efter aftale) om normer, mangfoldighed og demokrati. Læs for eksempel om Bryd! som er en dialogskabende workshop om normer i almindelighed og heteronormativitet i særdeleshed. Med dramapædagogiske øvelser og samtaler udfordrer BRYD! normer og skærper elevernes evne til tværfagligt at analysere, reflektere over og agere i forhold til fordomme og diskrimination. Besøget koster 2450 kroner for to timer.

Læs mere på zeppelin.dk

 

Teater Hils din mor

Teaterforestillinger om LGBT+ og børn og unge på mellemtrin og i udskolingen. Forestillingen spiller rundt om i hele landet og kommer også på skoler til forestilling og efterfølgende samtale med eleverne. Det koster 10-13.000 kroner for 80-100 publikummer, med mulighed for 50% refusion heraf via refusionsordningen. Til forestillingerne medfølger materiale til brug i undervisningen før eller efter.

Læs mere på hilsdinmor.dk

 

Museer

Kvindemuseet

Kvindemuseet Århus har udstilling såvel som undervisningsmateriale om køn til alle trin i skolen. Især udskolingsmaterialet handler om kønsidentitet, krop og seksualitet. Man kan downloade lærervejledning og elevmaterialet Er du køn? gratis og betale 600 kroner og få et besøg med omviser. 

Læs mere på kvindemuseet.dk

 

Den Hirschsprungske Samling

Der findes også et udskolingsmateriale fra udstillingen QUEER fra den Hirschsprungne Samling. Materialet er skabt i samarbejde med LGBT Danmark og retter sig fagligt mod billedkunst, historie, dansk, samfundsfag, SSF samt tværfaglige forløb. Udstillingen findes ikke længere fysisk, men materialet kan sagtens bruges alligevel.

Materialet ligger gratis tilgængeligt på hirschsprung.dk

 

Inspiration til sundhedsplejesker og pædagogisk lærecenter 

Tovholderfunktion og samarbejde med sundhedsplejersker

Dette materiale er en beskrivelse af, hvordan Holstebro Kommune bruger ressourcepersoner som sundhedsplejersken eller den særlige tovholder for sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab til at opkvalificere, tilrettelægge og være med til at undervise elever.  Vær opmærksom på, at materialet er fra 2013, hvorfor der henvises til forældet udgave af Fælles Mål. 

Find materialet på sst.dk

 

Pubertet, køn og følelser 

I Aalborg Kommune er skolesundhedsplejersker med i forløb om pubertet, køn og følelser. Rapporten her illustrerer, hvordan et forløb kan tilrettelægges i samarbejde mellem sundhedsplejerske og lærere:

Find rapporten på sundhedsplejersken.nu

 

Pædagogisk lærecenter

Horsens Kommune har sammensat en liste over skønlitterære bøger om LGBT+. Bøgerne kan bruges til udstillinger på biblioteket/pædagogisk lærecenter og være inspiration til frilæsningsbøger for eleverne.

Se mere på horsensbibliotek.dk

 

Inspiration til skoleledelsen

Trivselstiltag i forhold til LGBT+ blandt personalet

Institut for Menneskerettigheder har undersøgt, hvordan det opleves at være LGBT+-lærer i skolen. Rapporten stiller skarpt på, hvad lærerne oplever, og hvordan de kunne tænke sig, at ledelsen satte øget fokus på trivsel og mangfoldighed blandt skolens voksne. Der gives helt konkrete forslag.

Læs mere på menneskeret.dk

DCUM har i 2022 udarbejdet et materiale, der skal fremme trivsel blandt LGBT+ elever. Materialet indeholder inspiration, vejledning og praktiske værktøjer til lærere, pædagogisk personale og ledelse i grundskoler og på ungdomsuddannelser.

Find materialet på dcum.dk. 

 

Redskab til indsats for kulturen på skolen

LGBT+ Danmark tilbyder to forskellige certificeringsprogrammer til offentlige og private arbejdsgivere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Programmerne formidler viden og værktøjer samt oplysningsfilm om LGBT+ til medarbejderne med det formål at sikre, at arbejdsmiljøet er inkluderende og lige for alle. Det koster 15.000 eller 25.000 kroner pr. arbejdsplads afhængig af programmets omfang.

LGBT+ Danmark tilbyder også et gratis 30-minutters oplæg fysisk (i hovedstadsområdet) og via Skype (i resten af landet) om certificeringsprogrammets indhold.

Desuden tilbydes et tre-timers kursus om LGBT+ på arbejdspladsen.

Læs mere om både certificeringsprogrammer, oplæg og kursus på lgbt.dk

 

Kurser om bedre trivsel hos LGBT+-børn og -unge

LGBT+ Danmark tilbyder kurser, der adresserer, hvordan man som fagprofessionel kan forbedre og sikre trivslen hos børn og unge, der bryder med normer for køn og seksualitet. Kurserne sætter også fokus på skole/hjemsamarbejdet. Det er målrettet alle faggrupper, der beskæftiger sig med børn og unge, herunder lærere, pædagoger, sygeplejersker, socialrådgivere og skoleledere. 

Læs mere på lgbt.dk

 

Forløb til personalet om normkritisk pædagogik

I regi af Ungdomsbyen kan skolens ansatte lære om LGBT+, normer og rettigheder. Der tilbydes både forløb for det pædagogiske personale og skoleledelser – og i øvrigt også for skoleklasser. Det koster 5000 kroner og er for hele landet. Det foregår på egen skole.

Læs mere på ungdomsbyen.dk

Se også kompetenceudviklingstilbud i nedenstående liste om faglig udvikling og inspiration.

 

Kreditering

Oversigten er udarbejdet af Annette Hildebrand Jensen, lærer, cand.pæd.pæd. og underviser i seksualundervisningsdidaktik samt ekstern lektor ved Københavns Professionshøjskole. 

unpublished

Faglig udvikling, inspiration og rådgivning


Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) kortlægger forskellige tilgange til køn og giver sidst i rapporten konkrete redskaber til at arbejde med køn i pædagogisk praksis i skolen. Læs rapporten (Blik for køn i pædagogisk praksis) på eva.dk. 

Professionshøjskolers kursus i Sundheds- og Seksualundervisning og Familiekundskab for lærere i skolen (online) (opstart forår 2021).

Sex og Samfunds inspiration til undervisning i Sundheds- og seksualundervisning og Familiekundskab. Læs mere på underviserportalen.dk under uge sex i grundskolen.  

Didaktisk grundbog til undervisere i Sundheds- og seksualundervisning og Familiekundskab

Roien, Line Anne m.fl. (2018) Seksualitet, skole og samfund. København: Hans Reitzels Forlag.


Indføring i LGBT+-området
Lildal-Schrøder, Nina (2020) Kort og godt om LGBT+. Psykologisk Forlag. København.

Om elevers trivsel i skolen med blik for køn og etnicitet:
Staunæs, Dorthe (2010): Køn, etnicitet og skoleliv. Samfundslitteratur. Frederiksberg

LGBT+ Danmark og LGBT+ Ungdom (2021). Stop diskrimination i skolen. LGBTQ+ elevers trivsel og vilkår i grundskolen. 

Folkeskolen.dk (2020). Læs (Bachelor: Læremiddel reproducerer en binær kønsforståelse) - et bachelorprojekt om materiale med snævert billede af kønsidentiteter. 

Foreningen for støtte til transkønnede børn. (FSTB) (2021). Støt transkønnede børn og unge i skolen. Læs mere på fstb.dk/viden. 

Undersøgelse af trivsel og situation for minoritetsetniske LGBT+-børn/unge. Læs rapporten (Nydanske LGBT-personers levevilkår) på alsresearch.dk

Inspiration til forløb med fokus på samfundsfag og dansk:
Find beskrivelse af bog og inspiration til forløb og øvelser på vendelbokommunikation.dk. Inspiration til øvelser og forløb er gratis, mens bogen LGBT+KAMPEN kan købes.


Herunder er samlet inspiration til rådgivning, som du som fagperson kan henvise elever til.

Sex og Samfunds rådgivning til børn og unge i alderen 10-15 år. Chat, telefon og skriv om krop, følelser, kærester eller forelskelse. Find flere oplysninger på privatsnak.dk.

Sabaah - Forening for minoritetsetniske LGBT+-personer. Sabaah tilbyder rådgivning målrettet personer med etnisk minoritetsbaggrund, som har LGBT+ status, forældre hertil eller personer der på anden måde tumler med tanker og følelser knyttet til seksuel orientering og/eller kønsidentitet. Læs mere på sabaah.dk.

Rådgivning for unge hos LGBT+ Danmark findes på lgbt.dk/radgivning

Foreningen til Støtte for Transkønnede Børn kan være behjælpelige i et skole/hjem-samarbejde, hvor en elev har en transidentitet og hvor den fagprofessionelle kan understøtte forældre/værgers forståelse af barnets situation og den fagprofessionelles rolle som ressourceperson. Se mere på fstb.dk/raadgivning


AURA
AURA er et fristed for unge under 18 år, der bryder med normer for køn og seksuel orientering og som har lyst til at møde jævnaldrende i trygge(re), hyggelige og alkoholfrie rammer. Det faciliteres af frivillige unge voksne mellem 18-35 år, som er uddannet af LGBT+ Danmark. Læs mere på lgbt.dk/aura. 


Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.