Fra uddannelse til job

For at kunne træffe de rigtige valg om uddannelse, job og karriere, er det nødvendigt at have viden om job og uddannelser og sammenhængen mellem disse. Det får eleverne i området Fra uddannelse til job.

Undervisningen skal give viden om job og overblik over, hvordan uddannelser spiller sammen med forskellige job- og karrieremuligheder. Eleverne trænes bl.a. i at indsamle, bearbejde og vurdere informationer relateret til forskellige arbejdslivsforløb.

På denne side finder du inspiration til arbejdet med karrierekompetencer.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.