Redskab

Vejledning: Forebyg og håndter vold og trusler – vejledning til skoler og skolernes fritidsordninger

Vejledningen skaber øget opmærksomhed og åbenhed omkring voldsproblematikker. Skoleledelser får samtidig et grundlag for, hvordan der kan arbejdes med at forebygge og håndtere vold og trusler.

Vejledningens hovedmålgruppe er skoleledelser i grundskoler, SFO og på specialskoler.

Vejledningen indeholder gældende regler, samt en række retningslinjer og anbefalinger til skolernes ledelse om forebyggelse og håndtering før, under og efter en episode med vold. Der henvises desuden løbende til relevante redskaber og materialer.

Skoler og SFOer kan få rådgivning af Børne- og Undervisningsministeriets Læringskonsulentkorps til spørgsmål og problematikker, der ikke kan håndteres i de kommunale støttestrukturer, samt viden og vejledning i udarbejdelse af fælles retningslinjer og lokale beredskaber. Kontakt læringskonsulenterne

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.