Kompetenceudvikling

Specialiseringsmodul

Få viden om og indsigt i hvordan klasseledelse og organisering af undervisning kan medvirke til at forebygge og håndtere mobning. 

Specialiseringmodulet har særligt fokus på det pædagogiske personales ledelse og organisering af undervisning og hvilke betydninger dette har for forebyggelse og håndtering af mobning. 

Specialiseringsmodulet understøtter stærke faglige analyser af de sammenhænge, mobningen udspiller sig i og igangsættelsen af målrettede tiltag i skolens praksis, så alle elever kan deltage værdigt i skolens fællesskaber.

Specialiseringmodulet består af: 

Et videointerview hvor Helle Plauborg fortæller om fællesskabende didaktikker og en øvelse 

En kernetekst om klasseledelse som indgang til at modvirke mobning

En case og tre øvelser til denne 

© Børne- og Undervisningsministeriet
unpublished

Bilag


I denne fagvideo interviewes Helle Plauborg ud fra 3 nedenstående spørgsmål:

 • Hvad er fællesskabende didaktikker?
 • Hvordan kan klasseledelse med fællesskabende didaktikker være en forebyggende og reparerende praksis i forhold til mobning?
 • Hvordan kan fællesskabende didaktik bidrage til, at der produceres værdighed mellem eleverne og mellem læreren og eleverne i undervisningen?

 

Øvelse til fagvideoen

Formål

Formålet med øvelsen er, at deltagerne kan identificere processer, der udspiller sig i elevfællesskabet, og som intensiveres og får den konsekvens, at en eller flere elever marginaliseres. På den baggrund skal øvelsen give anledning til at reflektere over egen undervisning og nye handlemuligheder i ledelse af egen undervisning, der kan medvirke til at skabe en værdig deltagelse.

 

Omfang og tid

Individuel forberedelse 45 minutter til læsning af teksten Helle Plauborg (2017) Klasseledelse som indgang til at modvirke mobning

Arbejde i teamet 65 minutter ved op til 3 deltagere + 15 minutter pr. ekstra deltager.

 

Antal deltagere

2-6 personer.

 

Forberedelse før øvelse

Som forberedelse har I læst teksten; Klasseledelse som indgang til at modvirke mobning, af Helle Plauborg (2017) i Helle Rabøl Hansen, Nina Hein, Stine Liv Johansen, Stine Kaplan Jørgensen, Louise Klinge, Kit Stender Pedersen og Helle Plauborg: Viden og værktøjer for fagfolk. Akademisk Forlag, København

I kan med fordel understøtte læsningen af teksten ved at fokusere på følgende spørgsmål, når I læser:

 • Hvordan relaterer faglighed og det sociale sig til hinanden i undervisningssituationer?
 • Hvad er klasseledelse og værdighedsproducerende didaktikker?
 • Hvilke didaktiske greb kan lærerne bruge for at understøtte værdig deltagelse og meningsfuldhed i undervisningen?

 

Fremgangsmåde

Udpeg en tidtager. Stil eventuelt et ur, der giver lyd, når tiden er gået.

 1. I udvælger nu hver især en undervisningssituation, hvor I har oplevet, at en elev eller flere elever er blevet ekskluderet fra et fællesskab. Skriv hver især i 10 minutter om situationen ud fra følgende tre spørgsmål:
  • Hvad skete der inden situationen opstod?
  • Hvad gjorde læreren, og hvad gjorde eleverne i situationen?
  • Hvilken klasseledelse og didaktik var der i undervisningssituationen? (10 minutter)

 

 1. Herefter ser i fagvideoen med interview af Helle Plauborg. Undervejs skal I være opmærksomme på følgende spørgsmål:
  • Hvordan kan klasseledelse med fællesskabende didaktik være en del af en forebyggende og reparerende praksis i forhold til mobning?
  • Hvordan kan didaktik bidrage til at der produceres værdig deltagelse mellem eleverne og mellem læreren og eleverne i undervisningen?

 

 1. Efter at have set videoen læser den første af jer sin tekst om en undervisningssituation højt for de øvrige deltagere.
 2. På baggrund af artiklen og videoen vurderer I hvordan værdighedsskabende klasseledelse og fælleskabende didaktikker kan være forebyggende eller reparerende i forhold til mobning i den situation, der er blevet læst højt. (5 minutter pr. deltager)
 3. Næste deltager læser sin tekst om en undervisningssituation højt. Og så gentager i punkt 4 Sådan fortsættes øvelsen indtil alle deltagere har fået arbejdet med sin tekst i teamet.
 4. Afslutningsvis drøftes, hvad I har lært af denne øvelse. (10 minutter)

Helle Rabøl Hansen (2016): Parentesmetoden. Tænkestrategier mod mobning. Dafolo.

Helle Rabøl Hansen spiller en væsentlig rolle inden for indsatser mod mobning herunder i forskningsprogrammet eXbus. I bogen ”(Parentesmetoden) tænkestrategier mod mobning præsenterer hun et analyseværktøj til lærere og pædagoger, der arbejder med mobbemønstre i klassen. I bogen gives der forslag til initiativer, der retter sig både mod de elever, der har fået positionen som offer for mobning og de elever, der er ramt så kraftigt af eksklusionsangst, at de trækker sig eller tilpasser sig.

På denne video præsenterer Helle Rabøl Hansen parentesmetoden: https://www.youtube.com/watch?v=0- bu0ji3cU8

Læs mere og køb eventuelt bogen her: http://bogenshjemmeside.dafolo.dk/parentesmetoden

 

Helle Rabøl Hansen, Helle Plauborg, Kit Stender Petersen, Louise Klinge Nielsen, Nina Hein, Stine Kaplan Jørgensen og Stine Liv Johansen (2017): Mobning viden og værktøjer for fagfolk. Akademisk Forlag.

Helle Rabøl Hansen, Helle Plauborg, Kit Stender Petersen, Louise Klinge Nielsen, Nina Hein, Stine Kaplan

Jørgensen og Stine Liv Johansen har alle bidraget til bogen ”Mobning Viden og værktøjer for fagfolk”. Bogen kan læses fra begyndelse til slut, eller man kan vælge at læse enkelte kapitler. I bogen gives gode råd, arbejdsspørgsmål og anbefalinger til professionelle i arbejdet med mobning. Særligt de 6 første kapitler er relevante for professionelle, der arbejder med forebyggelse af eller tiltag mod mobning i skolen.

Læs eller download bogen her: http://www.friformobberi.dk/system/files_force/Mobning_ebog.pdf

 

Dorthe Marie Søndergaard (2012): Når mobning griber en skoleklasse. Danskernes akademi.

Dorthe Marie Søndergaard er professor ved Danmarks Pædagogisk Universitet ved Aarhus Universitet. I denne video holder hun en forelæsning der hedder ”Når mobning griber en skoleklasse”. I

videoen præsenterer hun det danske forskningsprogram inden for mobning, eXbus. I den forbindelse kommer hun ind på de forståelser af mobning, som den nyeste danske forskning mobning baserer sig på. Forelæsningen tager 24 minutter og den kan ses her: http://exbus.dk/film/

 

Dansk Center for Undervisningsmiljø (2016): Hvordan har du haft det på internettet i dag. DCUM undersøgelse af digital mobning.

Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) har gennemført en undersøgelse af digital mobning. På den baggrund giver de råd til, hvordan skoler og forældre kan hjælpe børnene til bedre trivsel på nettet. Der redegøres for undersøgelsen i rapporten ”Hvordan har du haft det på internettet i dag?”.

På dette link findes DCUMs rapporter og materialer med råd til skoler og forældre. http://dcum.dk/undersoegelser/digitalmobning

 

eXbus: Exploring Bullying in Schools

eXbus er et forskningsprojekt om mobning i skolen. På Aarhus Universitets hjemmeside findes en beskrivelse af forskningsprojektet, forelæsninger, materialer og bøger. På dette link findes hjemmesiden: http://exbus.dk/


Kreditering

Modulet indgår i det samlede materiale "Læringsmateriale om trivsel og mobning", der er udarbejdet af Danske Professionshøjskoler i samarbejde med læringskonsulenterne i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.