Eksempel fra praksis

Elevernes nysgerrighed og motivation er drivkraft for de understøttende aktiviteter

På Vadum Skole vælger eleverne aktivitet efter interesse, og deres motivation styrkes af konkrete og undersøgende aktiviteter. Det motiverer eleverne, men stiller også krav til planlægningen af undervisningen.

Understøttende undervisning på Vadum Skole i Nordjylland består af en bred vifte af aktiviteter, der ligger midt på hver skoledag

Den brede vifte dækker skolens faglige fokusområder, men afspejler også elevernes interesser i mere bred forstand. I nogle af aktiviteterne er det elevernes nysgerrighed og motivation, der er drivkraft for aktiviteterne. Det betyder blandt andet, at eleverne selv vælger sig ind på en aktivitet, og at nogle af aktiviteterne er planlagt fleksibel. Lærerne mener, at denne prioritering motiverer eleverne, men også, at det udfordrer planlægningen, blandt andet fordi man ikke ved, hvor mange elever der deltager i de enkelte aktiviteter.

Refleksioner fra Vadum skole

En lærer fra Vadum skole reflekterer således: ”Interessen og nysgerrigheden for, hvad der sker i vores verden, og hvordan verden er, og hvad den består af – det vil vi gerne understøtte. Så det er meget at vække nysgerrighed og gøre vores til, at eleverne senere kan forbinde det med de andre fag. Det sker konkret ved,

  • Elevernes nysgerrighed og motivation er grundlaget for de understøttende aktiviteter.
  • Hvis eleverne selv vælger aktivitet ud fra deres interesser, styrker det deres motivation.
  • Elevernes motivation kan også være drivkraften for et tema i de understøttende aktiviteter.

Formålet: Styrke motivation, fordybelse og elevernes medbestemmelse

Grundtanken er, at eleverne lærer bedre, hvis de er motiverede for aktiviteterne, og hvis den understøttende undervisning giver eleverne oplevelser og erkendelser, som de ikke nødvendigvis ville få i den øvrige undervisning. Den understøttende undervisning på Vadum Skole består overvejende af en række aktiviteter inden for naturfag, sprogfag og praktisk-musiske fag. Aktiviteterne ligger i et middagsbånd én time hver dag på aldersintegrerede hold. Eleverne vælger en aktivitet for et halvt år ad gangen.

Drivkraften i den understøttende undervisning skal være elevernes nysgerrighed og muligheden for fordybelse. Skolen har derfor besluttet, at den understøttende undervisning skal tilrettelægges på en sådan måde, at den giver mulighed for dette, blandt andet ved en høj grad af inddragelse af elevernes interesser. En måde at praktisere dette på er fx fleksibel planlægning, hvor det er elevernes interesse, der er rettesnor for, hvor lang tid der bruges på et givent tema.

Valgfrihed udfordrer planlægning

En konsekvens af, at de understøttende aktiviteter planlægges efter elevernes interesser, er, at det udfordrer både den faglige planlægning og koordineringen.

Udfordringerne handler for det første om, at man ikke kender omfanget af det tema, der arbejdes med. Denne form kræver, at man som lærer er indstillet på at gribe elevernes interesser og planlægge forløbet undervejs. For det andet handler det om, at det ikke er afklaret, hvor mange elever og hvilke aldersgrupper der vil deltage, og dermed hvor mange lærere der skal tilknyttes og planlægge undervisningen i den pågældende aktivitet.

For at imødegå disse udfordringer har skolens ledelse undervejs i forløbet omfordelt lærer- og pædagogressourcerne, så de svarer til antallet af elever på de forskellige aktiviteter.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.